Re: in onechtHad even verder moeten zoeken, maar vond nog het volgende: als Gozewina dood gaat is de vader onbekend. Wat nog niet wil zeggen Thomas de vader niet is, maar maakt het nog wel onwaarschijnlijker dan het me toch al leek.

Hou je goed,

Erik Appeldoorn

schreef in bericht news:f1758$4e8cab9b$5ed014e9$27762@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In de geboorteakte van Gozewina te Opijnen op 16-11-1821 staat het volgende:

.....
erschenen Tomas Appeldoorn van beroep arbeider wonende te Opijnen, dewelke
ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijke geslacht, geboren den
zestienden november ten twee uren des morgen in onecht van Christina van
Berghem
....

In hoeverre kan ik concluderen dat Thomas ook de vader is, of zou hij voor
Christina aangifte zijn gaan doen en is de vader verder onbekend. Jullie
zullen vast geen definitief antwoord hebben, maar ik waardeer jullie mening.

Hou je goed,

Erik Appeldoorn


.