Re: in onechtHad even verder moeten zoeken, maar vond nog het volgende: als Gozewina dood gaat is de vader onbekend. Wat nog niet wil zeggen Thomas de vader niet is, maar maakt het nog wel onwaarschijnlijker dan het me toch al leek.

Hou je goed,

Erik Appeldoorn

schreef in bericht news:f1758$4e8cab9b$5ed014e9$27762@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In de geboorteakte van Gozewina te Opijnen op 16-11-1821 staat het volgende:

.....
erschenen Tomas Appeldoorn van beroep arbeider wonende te Opijnen, dewelke
ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijke geslacht, geboren den
zestienden november ten twee uren des morgen in onecht van Christina van
Berghem
....

In hoeverre kan ik concluderen dat Thomas ook de vader is, of zou hij voor
Christina aangifte zijn gaan doen en is de vader verder onbekend. Jullie
zullen vast geen definitief antwoord hebben, maar ik waardeer jullie mening.

Hou je goed,

Erik Appeldoorn


.Relevant Pages

 • Re: "ontkenning van de wettigheid"
  ... H.A. Duijmelinck en Lamberdina van Dijk, die op 9 oktober 1899 te ... 1900 de gedane ontkenning van de wettigheid van het kind door de ... vader, van waarde heeft verklaard. ...
  (soc.genealogy.benelux)
 • Re: in onecht
  ... Wat nog niet wil zeggen Thomas de vader niet is, maar maakt het nog wel onwaarschijnlijker dan het me toch al leek. ... Erik Appeldoorn ... In de geboorteakte van Gozewina te Opijnen op 16-11-1821 staat het volgende: ...
  (soc.genealogy.benelux)
 • Re: Onwettige geboorte in Amsterdam 1927
  ... hij komt niet voor in de kranten van de dagen daarna met de ... vader een Nederlander. ... Is er een mogelijke verklaring voor, dat het kind kennelijk niet ...
  (soc.genealogy.benelux)
 • Re: Opmerkelijke erkenning in amsterdamse huwelijksaakte in 1921.
  ... Bij een huwelijk is er meestal sprake van wettiging door de vader en dat heeft niets met erkennen (de vader van het kind te zijn) te maken. ...
  (soc.genealogy.benelux)
 • Re: [GEN-BENELUX] kwaad hoofdig
  ... En het dus iets is wat meteen opvalt, ... Ik neig er naar voor een van de fysische kenmerken te kiezen. ... vriendelijke groet, Erik Appeldoorn ...
  (soc.genealogy.benelux)