! Inventaris van het archief van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)http://www.nationaalarchief.nl/toegangen/pdf/NL-HaNA_2.20.23.ead.pdf

Inventaris van het archief van de Stoomvaart
Maatschappij Nederland (SMN), (1853) 1870-1972(1973)

De Stoomvaartmaatschappij Nederland werd op 13 mei 1870 opgericht te
Amsterdam. Doelstelling van de opgerichte Maatschappij was 'een geregelde
stoomvaartdienst op Nederlands-Indië te exploiteren via het Suezkanaal' (Zie
A. J. J. Mulder e.a., De eeuw van de 'Nederland'. Geschiedenis en vloot van
de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' 1870-1970 (Zierikzee 2003), p. 11) De
eerste afvaarten van de schepen vonden plaats vanuit Den Helder. Reden
hiervoor was dat de verbinding van Amsterdam met de Noordzee nog niet gereed
was. Toen in 1876 het Noordzeekanaal gereed was, vonden de afvaarten plaats
vanuit Amsterdam. In 1970 ging de Stoomvaartmaatschappij 'Nederland' samen
met andere maatschappijen op in de opgericht Nederlandsche Scheepvaart Unie.
Het archief van de Stoomvaartmaatschappij 'Nederland' bevat onder ander
stukken betreffende de verschillende tewaterlating van schepen, bouwdossiers
van de schepen, passagierslijsten, scheepsjournalen en stukken betreffende
verschillende aanvaringen, branden en gezonken schepen.

O.a. :
82 Reis per s.s. "Prins van Oranje" naar Port-Said. Rapport v.d. Hr.
Fabritius. Jul.-aug. 1871.
83 Verslag instructiereis J.F. Graadt van Roggen van Southampton naar en van
New York feb. 1871.

221 Lijst van passagiers (in drievoud) per S.M.N.-schepen, geboekt door
agent C. Balck te Arnhem, lijst van 1885-1894.
222 Passagierslijst ss. Rembrandt d.d. 30-09-1911 van A'dam. 1911

228 Passage-biljet Mej. J.F. Daendels per "Prins der Nederlanden" van Genua
naar Batavia d.d.04-06-1914, alsmede twee waaiers (in bruikleen Mevr. de
Josselin de Jong). 1914

246 Passagierslijst "Koningin der Nederlanden" d.d.04-02-1915 van Batavia.
1915
247 Passagierslijst "Prins der Nederlanden" d.d.23 mei 1914 van A'dam. 1914

# 927-938 Passagierslijsten. 1878-1918.
927 1878-1883. Uitvaart.
928 1878-1883. Thuisvaart.
929 1914. Uitvaart.
930 1914. Thuisvaart.
931 1915. Uitvaart.
932 1915. Thuisvaart.
933 1916. Uitvaart.
934 1916. Thuisvaart.
935 1917. Uitvaart.
936 1917. Thuisvaart.
937 1918. Uitvaart.
938 1918. Thuisvaart.

# 939-942 1938-1946
939 Okt 1938 - apr 1939.
940 Mei - sep 1939.
941 Okt 1939 - mei 1940.
942 1946

# 943-946 Passagierslijsten van thuisreizen. 1938-1946.
943 Dec 1938 - mei 1939.
944 Jun - nov 1939.
945 Dec 1939 - mrt 1940.
946 1946

# 947-956 Passagierslijsten van uitreizen. 1954-1960.
947 1954
948 1955
949 1956
950 1957
951 1958
952-953 1959
952 Bestanddeel 1
953 Bestanddeel 2
954-956 1960
954 Bestanddeel 1
955 Bestanddeel 2
956 Bestanddeel 3

# 957-971 Passagierslijsten van thuisreizen. 1954-1960.
957 1954
958-959 1955
958 Bestanddeel 1
959 Bestanddeel 2
960-961 1956
960 Bestanddeel 1
961 Bestanddeel 2
962-963 1957
962 Bestanddeel 1
963 Bestanddeel 2
964-966 1958
964 Bestanddeel 1
965 Bestanddeel 2
966 Bestanddeel 3
967-968 1959
967 Bestanddeel 1
968 Bestanddeel 2
969-971 1960
969 Bestanddeel 1
970 Bestanddeel 2
971 Bestanddeel 3
# 972-979 Passagierslijsten van het m.s. "Oranjë. 1961-1964.
972 1961 I.
973 1961 II.
974 1961 III.
975 1961 IV.
976 1962 I.
977 1962 II.
978 1962 III.
979 1962 IV.
# 980 1962 V.
981 1963 I.
982 1963 II.
983 1963 III.
984 1963 IV.
985 1963 V.
986 1963 VI.
987 1964 I.
988 1964 II.
989 1964 III.
990 1964 IV.
991 1964 V.
992 1964 VI.
993 1964 VII.
# 994 Passagierslijsten van het m.s. V.S. 1961.
# 995-1005 Passagierslijsten van het m.s. Johan van Oldenbarneveldt.
1961-1963.
995 1961 I.
996 1961 II.
997 1961 III..
998 1961 IV.
999 1962 I.
1000 1962 II.
1001 1962 III.
1002 1962 IV.
1003 1962 V.
1004 1963 I.
1005 1963 II.
# 1006-1008 Passagierslijsten van het m.s. Trans Ocean. 1961-1963.
1006 1961
1007 1962
1008 1963
# 1009 Passagierslijsten van het ms. "Borneö.


* * *
Vr.gr.,
Erica
http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Links/passagierslijsten.htm
(PASSAGIERSLIJSTEN NEDERLANDS-INDIË over de periode 1889-1908 en 1910-1940)


.