[GEN-BENELUX] + Overlijdensberichten Friesland 16-04-2008De onderstaande advertenties zijn op 16-04-2008 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland"

Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


De overlijdensberichten uit diverse kranten zijn te vinden op: http://www.mensenlinq.nl. Op de site www.archiefleeuwardercourant.nl zijn advertenties uit de LC vanaf 1752 tot een week geleden te vinden.

Uit de overige bladen zijn fotokopieën of scans o.a. verkrijgbaar bij Tresoar (http://www.tresoar.nl) en bij de openbare bibliotheken.


Roel .
geb.: nb. overl.: Drachten, 15-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

Maria Harmina (Ria) Berends (partner: Jan Hendrik Pool).
geb.: Hoogeveen, 16-09-1936. overl.: Drachten, 09-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

Klaas Bos.
geb.: nb. overl.: Aldegea (Sm), datum nb.. (DrCrt 16-04-2008).

Willemke de Vries (partner: Tjalling Bouma, overl.: 02-07-1988).
geb.: Ureterp, 26-08-1930. overl.: Drachten, 10-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

Ilco Dijkstra.
geb.: nb. overl.: Drachten, 09-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

Djurre Djurrema (partner: Taetske van der Meer).
geb.: Bergumerheide, 20-01-1938. overl.: Hurdegaryp, 08-04-2008. (Actief 16-04-2008).

P.A. Hitman.
geb.: nb. (81 jaar). overl.: datum nb.. (Actief 16-04-2008).

Geke Laverman (partner: Auke van der Wal, overl.: 2001).
geb.: nb. (78 jaar). overl.: Veenwouden, 09-04-2008. (Actief 16-04-2008).

Thea Nicolai.
geb.: nb. overl.: Aldegea (Sm), datum nb.. (DrCrt 16-04-2008).

Sjoukje Nijboer (partner: Geert de Vries, overl.: 12-11-1970).
geb.: nb. (89 jaar). overl.: Drachten (Bertilla), 09-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

Jannes Paulusma (partner: Sjoerdje Eenkooren, overl.: 02-07-1977).
geb.: Nijega (Sm), 24-12-1915. overl.: Drachten, 10-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

Doete Postma (partner: Pieter (Pyt) van der Velde).
geb.: nb. overl.: Suwâld, 16-04-2008. (Actief 16-04-2008).

Aaltje van der Meulen (partner: Lammert Postma).
geb.: nb. overl.: Waskemeer, 12-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

Albert (Ab) Willems (partner: Marchien Bolhuis).
geb.: Roden, 01-02-1928. overl.: Drachten, 09-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

Aly Zwanenburg.
geb.: nb. overl.: 14-04-2008. (DrCrt 16-04-2008).

.