Re: [GEN-BENELUX] zoektocht naar Gré VelIk heb de discussie een beetje gevolgd, en mij er niet mee bemoeid.
Maar -en ik heb zelf ook ooit eens bij St. 40-45 gewerkt (8 maanden, hahaha)- mijn intuïtie zegt mij, dat naast alle argumenten misschien
ook de toonzetting van Herman in zijn initiële reactie een rolletje heeft gespeeld.

Voorwaar, ik zou het ook niet echt fijn vinden, als een andere deelnemer mij de boundaries van deze groep oplegt. Die boundaries bepaal ik zelf.


groetjes
Ronald Blancke

HOPJESVLA uit mijn emailadres halen !

Herman van der Woude schreef:
Door de reactie van Richard van Schaik (ja, een van de twee) voel ik mij genoodzaakt toch maar weer een reactie te geven.

Jan Lafeber schreef op dinsdag, 8-4-2008, het volgende :
Herman van der Woude wrote:

Jan Lafeber schreef op dinsdag, 8-4-2008, het volgende :

[knip]

Het is blijkbaar moeilijk om goed te lezen. Als ik de gangbare definitie van genealogie geef, laat dat onverlet de wijze waarop er binnen de genealogie wordt omgegaan om begrippen als geheimhouding, privacy enz.


Nou, geef die "gangbare definitie van genealogie" dan maar eens, maar dan wel graag met bronnenvermelding. En geef dan gelijk aan waarom je dus wel met personalia van (mogelijk nog levende) personen in de openbaarheid kunt treden.

Genealogie is de "wetenschap van het stamboomonderzoek, van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families)", een definitie uit onverdachte bron, t.w. de 14e editie Van Dale.

De condities waaronder je met personalia van mogelijk nog levende personen in de openbaarheid kunt treden zijn uitvoerig aan de orde geweest.

Die condities staan wat mij betreft niet ter discussie. Het gaat mij om jouw aanvankelijke inperking van de genealogie, t.w. louter en alleen een studie naar voorouders. Die stelling is m.i. niet houdbaar.

Niet mee eens, of liever: ten dele oneens. Er is namelijk in principe geen inperking. Er is wel iets wat je wel en wat je niet in het openbaar kunt vragen. In het openbaar (dus bij publicaties in welke vorm ook), laat je levenden er buiten, tenzij met uitdrukkelijke toestemming. Nogmaals, "M" kan wel vragen in het openbaar om gegevens over nog levende personen (en dan moet hij uitkijken hoe hij zijn/haar vraagstelt), maar dat betekent niet dat hij die in het openbaar ook kan krijgen. Niets zou mij kunnen beletten om hem/haar privé een mailtje te sturen als ik die gegevens zou hebben. In dit specifieke geval zou ik "M" overigens niet antwoorden, omdat "M" niets over de achtergrond van zijn/haar vraag heeft medegedeeld (zeg maar: zijn/haar relatie tot de gevraagde gegevens) en dat maakt geen betrouwbare indruk, maar dit terzijde.

De NGV definieert genealogie als volgt: "Genealogie is de leer van het onderzoek naar (uw) voorouders, in het dagelijks spraakgebruik vaak STAMBOOM-onderzoek genoemd." Ik kan het ook niet helpen, de bron is even onverdacht als de Dikke Van Dale... Ik moet daarnaast toegeven dat het door mij even gewaardeerde CBG in feite geen (goede) definitie hanteert, behalve (en dat zal jou tegenvallen) "genealogie is stamboomonderzoek", een beetje tot mijn verbazing overigens, dat er niets beters staat.

De makkelijkste oplossing is om te zeggen genealogie is 'voorouderonderzoek'. Dat is mij te rigide. Dat ontslaat je namelijk van de verplichting om na te denken over op welke wijze je met actuele gegevens kan/mag/moet omgaan.


Mis! Het makkelijkste is - daar komt "M" weer, maar het is een mooi voorbeeld - om aan "M" te vragen: wat wil je nu precies weten, kun je ons vertellen wat je wel weet? Dat is eigenlijk de benadering van Fietje. De "Twee Richards" kwamen met het antwoord: dit is wat voor Spoorloos. Waarom? "M" zoekt naar (gegevens over mogelijk, zelfs waarschijnlijk) levende personen en om daar meer over te weten te komen zou hij de persoonsgegevens die hij wel weet in de openbaarheid moeten brengen (lees: publiceren). En dat is nu waar de "Twee Richards" en ik ook ons tegen verzetten. Want dat kun je niet maken in verband met de door jou genoemde "verplichting om na te denken over op welke wijze je met actuele gegevens kan/mag/moet omgaan."
Het artikel van Rob van Drie was hier toch wel erg duidelijk over, weet je nog?

Dus ik gooi niets van tafel, maar ik ik verzet mij tegen een te enge definitie van genealogie.


Zoals opgemerkt, wij wachten in spanning jouw "gangbare definitie van genealogie" af!

Zie, hierboven. Overigens niet "mijn" definitie.
Het lijkt niet tot je door te dringen, dat ik mij geen oordeel aangematigd heb over de vraagstelling van M. Daar was mijn reactie ook niet voor bedoeld.

Maar je reageerde daar wel op, of liever op mijn eerste reactie naar Fietje (om het niet nog ingewikkelder te maken, lees dit hele draadje door en niet alleen het volgende citaat):

Desondanks, dit is een genealogische groep, dat wil zeggen dat mensen hier op zoek zijn naar hun voorouders. Dat is een wezenlijk verschil met Spoorloos. Daar is niets mis mee, maar zo'n vraag als die van "M" hoort /hier/ gewoon niet thuis.
Maar dit is veel te kort door de bocht Herman.
Bij diverse takken van de genealogie heb je ook te maken met de afstammelingen van een bepaald ouderpaar, waarvan een deel zeker nog tot het land der levenden behoort.
Dus dat genealogie alleen voorouderonderzoek zou zijn is m.i. niet juist.

Mijn opmerkingen waren niet in strijd met de opvattingen van de NGV, niet met die van het CBG en ook niet door de door jou aangehaalde Dikke Van Dale. Je kan ze zelfs niet 'eng' noemen (in welke betekenis ook).

Ik reageerde slechts op jouw afgrenzing van de genealogie tot voorouderonderzoek.

Zoals je ziet, grensde ik niets af, ik bleef alleen maar bij het onderwerp van deze nieuwsgroep, zijnde genealogie. En wat was nou ook al weer genealogie? Genealogie=stamboomonderzoek (CBG), genealogie=de leer van het onderzoek naar voorouders (NGV), zelfs genealogie=wetenschap van het stamboomonderzoek, van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families) (Van Dale) (wel een beetje vage definitie, maar oké, het staat er), maar zeker niet: genealogie=Spoorloos!

En overigens ben ik van mening, dat zorgvuldigheid ook in de genealogie een waarde is die gekoesterd moet worden.

Dat is dan vandaag de mooiste dooddoener die ik heb gehoord of gelezen...

Zo kan je het opvatten, maar ik vind dat je wel heel snel oordelen velt over bedoelingen van anderen.

O nee, anders was ik zeker niet zolang doorgegaan met mijn reacties! Dat je de dooddoener van de dag gaf, en je reactie daarop, geeft al aan dat je dit niet eens door had. Ik had namelijk veel vreemder opgekeken als je had geschreven dat "zorgvuldigheid allesbehalve een waarde is die gekoesterd moet worden". lol Kortom, dooddoener in de betekenis van een volstrekt overbodige mededeling zelfs en ook in dit verband.

Ik ben bang dat ik toch gelijk heb. Als een ander denkt de wettelijke regels - nota bene door jou in deze discussie nog eens nadrukkelijk aan de orde gesteld - te kunnen buigen naar een makkelijke uitweg, dan gaat hij/zij zijn/haar gang maar.

Pfoe, ik had deze discussie al eerder willen stopzetten - zoals ook al meermalen betoogd. Maar dat gebeurt van mijn kant dan nu toch. Je kunt nog gaan roeptoeteren wat je wilt, /ik/ heb mijn zegje gezegd.

Dit vind ik nu onbehoorlijk. Eerst aan iemand vragen om nadere uitleg en verduidelijking en dan - voordat je die gekregen hebt - daar al bij voorbaat de kwalificatie 'roeptoeteren' aan verbinden.

Inderdaad, mijn excuses. Ik gedroeg mij wat Wildersachtig. Niet nodig. :')

Maar een rare afsluiting of niet, in wat jij geschreven hebt en in al mijn reacties daar (weer) op, je hebt me niet tot andere gedachten kunnen brengen. Vermoedelijk zal ik jou ook niet op een ander standpunt kunnen brengen. Let's agree to disagree.

.Relevant Pages

 • Re: ! Dordrecht - gemeentepolitie dagjournaal dinsdag 5 december 1944
  ... Het is bij de KB niet zo dat je de website opent en hoepla, ... Bij het werk van Erica - die ik trouwens wel bewonder ...
  (soc.genealogy.benelux)
 • Re: weer live met 5.602.158 personen
  ... Door op dit bericht te antwoorden en mijn persoonlijke mening te geven, loop ik het risico dat ik jouw project enigszins ga geringschatten. ... Het is echter niet de bedoeling je hierop persoonlijk aan te spreken. ... Los van alle plezier dat jij ongetwijfeld aan het project beleeft. ...
  (soc.genealogy.benelux)
 • Re: Anna Maria van Blocklant doopgetuigen?
  ... Ik ben het met je eens, dat de doopgetuigen waarschijnlijk familieleden ... Toen ik dit jaren geleden genoteerd heb, heb ik dat er niet ... zal echter helaas van geen enkele waarde zijn. ...
  (soc.genealogy.benelux)
 • Re: Wie denkt mee... Genealogisch Sofi-nummer
  ... Dit betekent dat er bij een vraag van een notaris o.d. ... Als blijkt dat er nog meer kinderen zijn, die niet voorkomen in de GBA, ... Deze gegevens kunnen niet aan het GBA worden gekoppeld, ...
  (soc.genealogy.benelux)
 • Why do we put our children away with those doctors
  ... Bertine de verpleegster heeft toegegeven dat ze de medicijnen toediende terwijl ... ze wist dat het dodelijk was. ... verpleegsters doet ze dit in opdracht van hoge doktoren zoals dr. Maarten Van ... Als je zei dat ik de dood van de andere mensen niet persoonlijk aan moest ...
  (de.soc.senioren)