Opzoekvraag Ridderkerk/H.I.A./Oud-AlblasBeste medespeurders,

Omdat ik nog niet veel reacties op mijn vorige vraag heb mogen
ontvangen, breng ik de vraag nogmaals in. Wie kan mij helpen? In een
vorig onderzoek werd aangenomen dat Marigje Noordergraaf, dochter van
Jan Noordergraaf en Cornelia Erkelens, geb/ged Oud Alblas 7/11-3-1781
enkele dagen na haar geboorte was overleden.

Tot mij verbazing trof ik haar overlijdensakte 80 jaar later. Marigje
Noordergraaf overlijd Ridderkerk 15-8-1867 als weduwe van eerst Gerrit
de keizer en thans Hendrik van der Stel (akte 116). Een zoektocht in
het overlijdensregister van Ridderkerk leverde op, dat Hendrik van der
Stel, zoon van Pieter van der Stel en Hendrikje de Kinder overlijd op
de leeftijd van 67 jaar en 9 maanden te Ridderkerk 30-12-1854 (akte
130) als weduwnaar van Marrigje Noordegraaf. In het doopboek (NG) van
Ridderkerk trof ik zijn doopinschrijving: 25-3-1787.

Marigje Noordegraaf, soms aangeduid als Marrigje of Maaijke
Noordergraaf, krijgt van Hendrik van der Stel in Hendrik-Ido-Ambacht
meerdere kinderen. Hun eerste kind is Ridderkerk op 6-6-1812 geboren.
Meer kinderen worden in Hendrik-Ido-Ambacht geboren. Waar en wanneer
het huwelijk tussen Marigje Noordegraaf en Hendrik van der Stel is
gesloten, heb ik niet kunnen achterhalen. In het Nationaal Archief
trof ik dit huwelijk niet aan in de BS van Hendrik-Ido-
Ambacht, Oud-Alblas en Ridderkerk. Wie helpt mij verder?

Voor het genoemde huwelijk is Marigje gehuwd geweest met Gerrit de
Keizer. Zijn doopinschrijving en begraven c.q. overlijden heb ik niet
kunnen achterhalen. Ook hun huwelijk kan ik niet traceren in de DTB-
boeken. Marigje is evenals haar broers/zussen en ouders gedoopt in de
N.G. kerk in Oud-Alblas. Ik mag er vanuit gaan dat zij aldaar is
gehuwd met Gerrit de Keizer, maar de trouwboeken en nadere toegangen
leverden niets op. Als zij op de leeftijd van tenminste 16 jaar zou
zijn gehuwd, dan moet zij tussen 1787 en 1812 gehuwd zijn met Gerrit
de Keizer, van hem weduwe zijn geworden en opnieuw gehuwd zijn met
Hendrik van der Stel.

Enig aanknopingspunt wat betreft de naam 'Keizer' zijn de grootouders
(moederszijde) van Marrigje: Jan Erkelens en Anna Jansdr. De Keizer,
dr. van Jan Arienz de Keijzer en Mayke Ariensdr Brievingh. De
achternaam van Gerrit de Keizer zou dus heel goed 'De Keijzer' of
andere varianten daarop, kunnen zijn.

Alle hulp en suggesties zijn welkom. En altijd tot wederdienst
bereid.

René van Vliet

.