Re: Leeshulp trouwakte 06-11-1722Frelant?

vg hv

Richard van Schaik wrote:
Hi,

Zou iemand eens een wijze blik op de volgende akte willen werpen:
http://www.fmavanschaik.nl/scans/MaryHendrikz06111722.jpg

Het gaat mij vooral om twee letters in de tekst waar ik twee varianten
kan lezen al naar gelang wat ik wil dat er staat:

Joost van Bommel, wed[uwenaa]r van Whijntje
van Rossum in de Bergstraat
Mary Hendrikz van **elant, wed[uw]e
van Gregorius van Schaik, buiten
de Weerd-poort
Get[uige] Barber de Wolf, Litmaet
in't Sakkedragersteegje, goede
bekende van beiden

Marge:
Den 6 Nov[embris] 1722 ge-
trouwd door (onleesbaar)

Om geen vooroordelen te scheppen heb ik de twee bedoelde karakters
hierboven even door '**'vervangen.

Bij voorbaat dank,
Richard

.