Re: Heraldiek en hedendaagse wetgeving"Herman de Wit" <hjdewit@xxxxxxxxx> schreef in bericht
news:46404885.9070800@xxxxxxxxxxxx
Is er hier iemand in deze groep die voor mij wat vragen met betrekking
tot een geregistreerd wapen kan beantwoorden en dan met betrekking tot
hedendaagse wetgeving hierover (indien uberhaupt aanwezig). Het gaat
vooral over de gerechtigden tot gebruik (de tekst(1) lijkt duidelijk
hierover) en het hier tegenin druisende verzoek van degene die de
registratie heeft gedaan aan verwanten die niet aan deze tekst voldoen om
toch vooral ook desgewenst zonder schroom dit wapen te gaan gebruiken.


Hallo Richard,

Volgens mij is het simpel: er bestaat slechts één registratie die
wettelijk is geregeld, de adel (dat gaat nl. via een KB). Daar rust een
wettelijke bescherming op.

Al het andere betreft registraties van mensen die het leuk vinden een
wapen te hebben (ik zal nu wel mensen tegen de schenen schoppen ...) met
de spelregels van de club waar je je registreert (CBG, NGV en wellicht nog
anderen). In welke mate die spelregels een wettelijke bescherming hebben
weet ik niet, maar het zou mij niet verbazen als die bescherming er niet
in directe zin is, al kan ik mij voorstellen dat men het juridisch onder
beeldmerkrecht o.i.d. kan laten vallen (de breedte van de groep personen
wie van dat beeldmerk gebruik mag maken is mede afhankelijk van de
mogelijkheden daartoe die de organisatie stelt die de registratie doet).
Bij mijn beste weten kan je ook zonder registratie een wapen voeren
(zonder dat je er trouwens rechten aan kunt ontlenen behoudens dan
vemroedelijk het beeldrecht) en als je die bijv. deponeert bij een notaris
(als bewijs dat je op moment X dat wapen gebruikt/ontworpen hebt), kan je
aantonen dat jij eerder dat beeld gebruikte dan een ander. Je mag alleen
geen titels gaan voeren, die zijn weer per wet beschermd, maar die vallen
ook weer onder de adel.
Clubs als CBG/NGV bieden feitelijk een stukje gemak/dienstverlening: er
wordt voor gezegd dat een wapen heraldisch juist is (al moet je niet
denken dat alle heraldici op een lijn zitten wat dat betreft ...) en het
is naturlijk mooi dat het ergens is geregistreerd en gepublcieerd (Gens
Nostra, Jaarboek CBG, e.d.).


Groet,
Herman de Wit
--
Ik wil hier nog graag aan toevoegen dat je ook je familiewapen kunt
registreren bij het Benelux merkenbureau niet alleen voor de benelux maar
ook voor de hele wereld dan ben je gegarandeerd zeker dat je wettelijk
beschermt bent, een nOtaris houd voor jou niet in de gaten of een ander je
wapen (beeldmerk) gebruikt, dit doet genoemd bureau wel.


--
Met vriendelijke groeten
Anton Musquetier

Op mijn site www.altijdstrijdvaardig.nl
vind u nu iets meer dan honderdduizend toevallige vondsten, U zult verrast
zijn, met zoveel gegevens,
een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil
weten. (Up-date 08-05-2007)

U bent om wat voor reden dan ook, niet in staat naar het archief in
Friesland te komen, maar wilt toch copieen van akten/stukken? kijk op mijn
site www.altijdstrijdvaardig.nl
Ook voor copieen van Gelderland uit het Archief Arnhem..


.