Re: Pure DiefstalBeste Lex,

Tot mijn verbazing vond ik daar zelfs als leden van die familie o.a. mijn vader, mijzelf en mijn kinderen terug, alles letterlijk overgenomen van de door mij
gepubliceerde stamreeks. Ik heb die persoon erop aangesproken en gewezen op
de schending van de WBP en het plegen van plagiaat.

Ik moest dit even twee keer lezen, maar als ik het goed begrijp heb je geprobeerd iemand aan te spreken op het publiceren van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt. Is dat niet een beetje krom?

De wet bescherming persoonsgegevens houdt in dat jij, als beheerder van deze gegevens, verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid daarvan, en als je die gegevens op een site publiceert, ben jij degene die de WBP overtreedt, niet degene die ze overneemt.

De sites waarop "gestolen" informatie staat zijn als het kaf onder het koren
en dat zal uiteindelijk wel ervan gescheiden worden, immers vragen naar bronnen kan men niet beantwoorden.

Op gegevens bestaat in principe geen auteursrecht, dus van gestolen informatie zal in het algemeen geen sprake zijn. Dat is wel het geval als iemand een aanzienlijk deel van de verzameling van je overneemt.

Het verbod op overnemen van gegevens dat je op je site hebt staan, is daarom ook in het algemeen niet houdbaar.

Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) gaf indertijd als antwoord
dat zij pas gaan overwegen stappen te zetten tegen die gewraakte Smilde-site
wanneer meerdere klachten over die site binnenkomen. Kennelijk was mijn
klacht onvoldoende ondanks het noemen van meerdere nog levenden uit drie
generaties van mijn familie zonder hun medeweten laat staan toestemming.

Als deze gegevens van jouw site zijn overgenomen, denk ik dat je blij mag zijn dat het CBP jou niet heeft aangeklaagd. Jij hebt je immers niet gehouden aan de in de wet geformuleerde beschermingsplicht.

Het overnemen van complete parentelen is niet netjes, en op dat gebied hebben Jan en jij ook wettelijk denk ik wel een punt. Met de WBP moet je echter niet aankomen, omdat je de gegevens zelf openbaar hebt gemaakt.

groetjes,

Enno
.