Re: Kan een GIN nuttig zijn? (was: Genealogisch Identificatie Nummer)O Don,
Wat ben ik toch een slechte weergever...
Ik zat je een beetje te plagen, maar ik was daar zo
door geamuseerd, dat ik niet goed heb gelet op
de manier waarop dat zou kunnen overkomen...

Nu wat betreft je wens tot bundeling van krachten...
Als het namelijk daarom gaat, dan zou de hele genealogische wereld
(van Nederland, oeps) veel en veel meer gebaat zijn als iedereen
een stukje transcriptie zou verzorgen, of meewerken aan input in een
systeem... (overigens komt daar dan vanzelf ook een soort identificatie-
nummer aan te pas). Echt waar, als van alle 2000-10.000 (ik doe maar een
gooi)
actieve onderzoekers iedereen wekelijks 5% van zijn tijd daaraan zou
besteden
en niet aan zijn eigen stukje, dan zouden heel wat brongegevens in rap tempo
ontsloten kunnen worden.

Als dan die gegevens allemaal in 1 grote machine komen te staan dan kan je
daarna met
de volgende fase beginnen... het uivlooien van koppelingen.
Wat jij zou willen, heeft nu nog geen enkele zin. Het merendeel van de
gegevens, die
mensen nu hebben, zijn overgeschreven uit reeds getranscribeerde bronnen, en
van elkaar.

De meeste van die 2-10.000 actievere stamboomzoekers schrapen het Internet
af naar nieuwe gegevens,
die dus door anderen verzameld zijn. En degenen die dat doen (zelf
verzamelen) dat is uiteindelijk maar een
verdraaid klein groepje. En daar zit m.i. een knelpunt, want hoevaak hoor je
mensen niet zeggen: ik heb geen tijd,
of ik kan niet naar een archief...?

Werken met een of andere code verschuift hooguit iets, maar lost niet op,
dat er nog veel te weinig data voor 1800
getranscribeerd is... En dan wordt alle energie dus gelegd in het
bewerkstelligen van een systeem met een codering,
en gaat er nog minder tijd naar het echte werk...

mvg
Ronald

""Don Arnoldus"" <don@xxxxxxxxxxx> schreef in bericht
news:001901c599f1$287261c0$0c01a8c0@xxxxxxxx
> Don Arnoldus schreef:
>
>> Het is geen luiïgheid dat ik Ronalds vraag niet direct beantwoordt. Ik
>> moet in zo'n antwoord tijd steken, tijd die ik momenteel even niet
>> beschikbaar heb. Vandaar...
>
> Ronald Blancke schreef:
>
>> Hè?!?
>>
>> Je start een draad over een heel ingewikkeld topic, en dan heb je geen
>> tijd?
>> 't Is dan te hopen, dat je maar geen nieuwe projecten start. Zie het al
>> voor me, halverwege: sorry, geen tijd...
>
> Ik begrijp deze reactie, maar ik denk dat het ten onrechte is. Behalve het
> lezen en schrijven van dit soort berichten, heb ik nog wat andere dingen
> te doen (werken, eten, slapen, vrouw en kinderen, andere sociale
> verplichtingen). Ik kan niet op elk moment van de dag tijd vrij maken om
> een doorwrocht antwoord te brouwen. Soms ontbreekt het ook wel eens aan de
> inspiratie. Of de denkkracht (ik ben ook wel eens gewoon moe). Het is
> trouwens al moeilijk genoeg deze thread(s) te behappen, omdat er allelei
> zijpaden worden bewandeld en er ook stoorzenders in het spel zijn.
> Vandaar: "Ik moet in zo'n antwoord tijd steken, tijd die ik momenteel even
> niet beschikbaar heb". En met 'momenteel' bedoelde ik: 'op dat specifieke
> moment'. Ik hoop van harte dat je nu begrip hebt voor m'n antwoord.
>
> In principe heb ik veel tijd over voor het initiatief dat ik ben gestart.
> Ik lees elk bericht, maar soms moet ik die berichten meerdere keren lezen
> om te begrijpen wat er wordt bedoeld. En soms begrijp ik het dan nog
> niet... Ik schaam me daar niet voor. Niet iedereen is academisch gevormd.
> En met de jaren neemt m'n denkkracht af, merk ik {snik}.
>
>
> In grote lijnen komt mijn streven neer op het volgende:
>
> Veel genealogen zijn jarenlang bezig om via allerlei bronmateriaal (in
> archieven, in boeken, op internet, enz.) hun voorouders uit te zoeken.
> Soms komt het tot een publikatie, meestal niet. Internet biedt de
> mogelijkheid erg snel (en goedkoop) tot een publikatie te komen. De wereld
> is je lezerspubliek. Het onderzoek komt in een stroomversnelling met alle
> gevaren van dien. Iedereen kent wel de waarschuwingen voor fouten die in
> het onderzoek sluipen. En het misbruik dat wordt gemaakt van 'jouw',
> 'mijn' en 'elkeens' onderzoek.
>
> Omdat de meesten van ons uiteindelijk wel 'ergens' aan elkaar gelinkt
> zijn, wordt veel onderzoek veelvoudig gedaan. Hoewel de eigenlijke hobby
> juist dat zoeken is -daar is niets mis mee, begrijp me goed- toch is het
> niet altijd even efficiënt om steeds het werk van anderen -zonder dat je
> het weet- te herhalen. Dat zou beter moeten kunnen. Maar hoe?
>
> Het met man en macht ontsluiten van bronnen (o.a. GenLias, met alle
> respect voor dit goede werk) stimuleert ons alleen maar om met steeds
> grotere voortvarendheid in feite inefficiënt bezig te zijn. Zo gaat de bal
> tig keer rond... ;-(
>
> Ik zoek al jaren naar een mogelijkheid om hierin verandering te brengen.
> Om veel neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Dat het 't einde van onze
> hobby zou betekenen, geloof ik niet. Er is nog voor vele jaren werk. Maar
> een gezamenlijk project, kan juist motiverend en stimulerend werken.
> Afijn... ik denk dat op een of andere manier zo'n GIN, een Genealogisch
> Identificatie Nummer, daar een rol in kan spelen. Hoe? Dat zal moeten
> blijken. Ik ben niet zo goed om zulks wetenschappelijk te onderbouwen. Ik
> kan wel zeggen 'Ik voel dat aan m'n water', maar daar heb je weinig aan.
>
> Ga voor jezelf nu eens na hoe het potentieel aan genealogische
> onderzoekkracht het beste zou kunnen worden gebundeld. Hoe is te bereiken,
> dat het onderzoek van elk individu op zo goed mogelijke manier beschikbaar
> komt van anderen? Met GenLias gebeurt dit door bronmateriaal te
> ontsluiten. Dit is erg nuttig en in feite onmisbaar. Maar het zoeken
> blijft. Het conclusies trekken blijft. Steeds weer opnieuw. Vaak dezelfde
> conclusies. Waarom geen bundeling van die conclusies?. Er komt dan op
> termijn tijd beschikbaar voor de moeilijker toegankelijke bronnen. Die
> bronnen waar 80% van de onderzoekers niet aan toe komt. En dat is toch
> zonde...
>
> Ik vraag gewoon in dit forum: Zou een GIN een rol kunnen spelen bij het
> realiseren van de hierboven uiteen gezette 'bundeling van genealogische
> onderzoekkracht'. Als dat niet zo is, wat dan wel?
>
> En als er in 't geheel geen belangstelling voor is... even goede
> vrienden... dan gaan we gewoon op de oude voet door. De vraag is dan
> tenminste gesteld.
>
> Met vriendelijke groet,
> Don Arnoldus, Oudkarspel


.