Re: Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản Trịnh Công Sơn & Khánh LyOn Jul 4, 3:10 pm, saint joj <jupiter...@xxxxxxxxx> wrote:
On Jul 4, 11:52 am, hotac <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:

On Jul 4, 11:08 am, saint joj <jupiter...@xxxxxxxxx> wrote:

On Jul 4, 10:46 am, hotac <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:

Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản Trịnh Công Sơn & Khánh Ly

http://www.youtube.com/watch?v=tR_l3okSYUU

TCS kg phải là CS mà chỉ là 1 anh hèn và lầm lẫn.

:-)))))

TCS không phải là đảng viên CS, nhưng đi theo và phục vụ cho CS.

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=5320

Những ai cho TCS là CS thì cần nhớ cái vụ này:

Trong khi CS cho cuộc chiến 2 miền là chiến tranh giải phóng chống
ngoại xâm, thì TCS định rõ đó là cuộc nội chiến, hoàn toàn trái ngược
với chủ trương của đảng CS.

Vì lý do đó mà Ca khúc da vàng của TCS tới nay vẫn còn bị cấm ở VN.

http://vuhuyduc.blogspot.com/2011/04/bon-cong-san-ha-noi-phong-thanh-viet.html