Re: Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản Trịnh Công Sơn & Khánh LyOn Jul 4, 11:08 am, saint joj <jupiter...@xxxxxxxxx> wrote:
On Jul 4, 10:46 am, hotac <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:

Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản Trịnh Công Sơn & Khánh Ly

http://www.youtube.com/watch?v=tR_l3okSYUU

TCS kg phải là CS mà chỉ là 1 anh hèn và lầm lẫn.

:-)))))

TCS không phải là đảng viên CS, nhưng đi theo và phục vụ cho CS.

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=5320

.