Re: 400 ngàn người dân Hồng Kông đòi giải tán đảng cộng sảnOn Jul 3, 6:47 am, "hotac" <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:
400 ngàn người dân Hồng Kông đòi giải tán đảng cộng sản

Khi nào ở VNcs có được 1 cuộc biểu tình có đường hướng rõ ràng như dân
Hông Kông đang làm thì thật là có phúc cho nước VN.  KP

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WXUhL5iGlfE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cmcTyWHOXjI

400 ngàn người dân Hồng Kông

đòi giải tán đảng cộng sản

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi na`o thi` Vietnam (Hue, Saigon, Hanoi) co' ddu*o*.c 400 nga`n
ngu*o*`i ddi bie^?u ti`nh gio^'ng HongKong ?

Hmmmm......dde^? tui ddoa'n thu*? xem nhe.....Hmmmmm...cha('c co' le~
khi na`o da^n so^' cu?a nu*o*'c Vietnam ba(`ng vo*'i da^n so^' cu?a
nu*o*'c Ta`u Co^.ng....nghi~a la` xa^'p xi? 2 ty? ngu*o*`i.... !!!

DDu'ng hong ( cho ddie^?m cao cao mo^.t chu't nha) ?

DDa ta.
.