Re: PHẢI KHÓA NGAY MỒM MIỆNG LŨ VIỆT GIANNhạc và lời: Trần Quang Lộc

Elvis Phuong:

http://www.youtube.com/watch?v=TKLueNBvcB8


Khanh Ly & NguyenNgocNgan:

http://www.youtube.com/watch?v=UJjziCK2BDU&feature=related

Về đây nghe em về đây nghe em
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe gọi tiếng xưa
Để nhớ trong tiếng vỗ bờ