-[Tin] ho^?ng vui - cho*. QNgai bi. cha'y ...
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/476778/Xem-anh-cho-Quang-Ngai-boc-chay-du-doi.html

http://tv.tuoitre.vn/tin/1384/toan-canh-chua-chay-cho-quang-ngai
.