Xuân Đi rồi Xuân ĐếnDon vang chieu Xuan

http://www.youtube.com/watch?v=uXB-cDMwTk4&feature=related

Ôm nàng Xuân Đẹp vào tay - Cau Chuyen Dau Nam

http://www.youtube.com/watch?v=TJL-mKcikNg&feature=related

Xuan Da Den Ben Em

http://www.youtube.com/watch?v=BD69_3w0ooE&feature=related

Mambo Italiano

http://www.youtube.com/watch?v=J7e3otcRkZk&feature=related
.