Re: Ddo^' De^~ E.t: Ai Ma^'t Go^'c?On Jan 19, 5:47 pm, ":))" <bennypo...@xxxxxxxxx> wrote:
On Jan 19, 1:12 pm, hotac <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:On Jan 19, 1:44 pm, ":))" <bennypo...@xxxxxxxxx> wrote:

On Jan 19, 10:23 am, halong <cco...@xxxxxxxxxxxx> wrote:

On Jan 19, 10:40 am, hotac <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:

Đố: Ai mất gốc?

Thằng Xoài vượt biên lâu ngày trở về thăm nhà. Gặp lại thằng bạn nối
khố  năm xưa tên Mít, hai người hàn huyên tâm sự với nhau. Có điều,
những gì thằng Xoài nói thì thằng Mít hiểu, nhưng thằng Mít nói thì
thằng Xoài chẳng hiểu, cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Thằng Mít đâm ra
bực mình nói:

- Mày mất gốc rồi!  Mầy đi xa lâu ngày mất gốc rồi.

Thằng Xoài bực mình, cãi lại nói:

- Mày mất gốc, chứ tao không mất gốc.

Vậy, câu hỏi là:

- Ai mất gốc, thằng Xoài hay thằng Mít? Tại sao?

Xoai` noi' Mi't hie^?u, va` ngu+o+.c la.i Mi't noai' Xoai` kho^ng hie^?
u...

Tu+'c la` Mi't xa`i nhie^u` chu+~ "la." ... ti'nh tu+` ngay` Xoai` ra
ddi

Co`n ma^'t go^'c hay kho^ng thi` dde^? chi. Pu vo^ CHIA SE? the^m

---------------------------------------------------------------------------­­------------------------------------------------
Ca^u truye^.n ke^? tre^n kho^ng co' di'nh da'ng gi` dde^'n ma^'t hay
co`n go^'c ca?

I't nha^'t ca? hai dde^`u co`n du`ng ngo^n ngu*~ me. dde? dde^? ha`n
huye^n, chuye^.n tro` vo*'i nhau.

Ca'i go^'c va^~n co`n ddo' chu*', ne^'u nhu* mi`nh quan ddie^?m ve^`
go^'c & ngo.n ba(`ng ngo^n ngu*~.

O*? dda^y theo to^i tha^'y thi` la` do  lo^~i o*? tha(`ng Xoa`i (aka
Hotac-TommyNgo^'c) nhie^`u ho*n, ha('n ddi xa lie^'m tro^n nhie^`u
qua', ddo.c ba ca'i web sites nhu* ba ca^y tru'c,
DCV-Online nhie^`u qua' ne^n dda^n ra dzo^'t na't chu*~ nghi~a. Kho^ng
co`n theo ki.p vo*'i dda` pha't trie^?n va(n ho'a va` ba('t ki.p vo*'i
tha(`ng Mi't nu*~a.- Hide quoted text -

- Show quoted text -

Ngôn ngữ mẹ đẻ hay là ngôn ngữ Đảng đẻ???

Tới cầu Long Biên tức là vào Hà Nội. Tầu lắc lư, người va chạm người.
Thằng bé ù chạc 15 tuổi, quắc mắt nhìn tôi: “Đề nghị đồng chí xác định
lại thái độ, lập trường tư tưởng..!”. Tôi bàng hoàng vì thứ ngoại ngữ
Trung quốc, phiên âm thành tiếng Việt, nghe lần đầu không hiểu , để
rồi phải “học tập” suốt 20 năm, “ngoại ngữ cộng sản”: đấu tranh, cảnh
giác, căm thù và …tiêu diệt giai cấp! (Thứ ngôn ngữ này ghi trong
ngoặc kép).

http://baovecovang.wordpress.com/2010/04/19/hoikymotnguoihanoi/

---------------------------------------------------------------------------­-------------------------------------------------
O*? ddoa.n na`y, ngu*o*`i Hanoi vie^'t a^'m o*' hu.i te^`. Tu*. du*ng
the^m vo^ ca^u dde^? ro^`i pha?i ho.c ta^.p suo^'t 20 na(m. -- Lu'c
na`y o^ng ta chu*a co' bi. ba('t nghen. DDu*`ng sa.o ke ddi ne`.

Sau na`y khi ddi.nh vu*o*.t bie^n qua so^ng Be^'n Ha?i thi` mo*'i
tha^.t su*. bi. ba('t na(m 19 tuo^?i. Hai na(m sau nga`y chia ddo^i
dda^'t nu*o*'c, na(m 1954.

O*? trong ba`i vie^'t co' nhie^`u ddie^`u sa.o ke. Va`o na(m 1954 VC
va^~n co`n ddang muo^'n la^'y lo`ng da^n, ho. kho^ng co' ma^'t da.y
va` ho^~n la'o nhu* ho^`i VC va`o chie^'m mie^`n Nam.

Co' cha(ng la` nhu*~ng dda(.c co^ng tuye^n truye^`n le^'u la'o dde^?
la`m gia?m bo*'t la`n so'ng di cu* va`o Nam cu?a nhu*~ng ngu*o*`i ddi
ti`m tu*. do. -- VC tuye^n truye^`n ra(`ng va`o Nam se~ bi. My~ ba('t
nho^'t trong tra.i giam ta^.p trung va^n va^n...

oo0oo  (Chuye^.n to^i Boo xuo^i Nam)

...Na(m ddo' to^i (Boo)....pha?i gia? vo*` la` gia ddi`nh co'
tang...pha?i ve^` Hanoi ga^'p dde^? chi.u tang...Vie^n dda.i u'y dda.i
ddo^.i tru*o*?ng thu*o*ng ti`nh cha^'p thua^.n cho to^i ddi phe'p.
Ve^` to*'i Hanoi thi` gia ddi`nh dda~ co' sa(~n ve' ma'y bay cho to^i
ddi va`o Nam.  ;-))))

Mo^.t tho*`i gian sau thi` to^i gia nha^.p 81 BKD....ro^`i sau na`y
thi` ty. na.n o*? Hoa-Ky`.

;-))))- Hide quoted text -

- Show quoted text -

to^i (boo) xuo^i nam ba(`ng ca'ch xe? do.c tru+o+`ng so+n, dde^m ddi
nga`y nghi? mo^.t ma.ch cho dde^'n ma^.t khu D la` ddu+o+.c bo^? du+o
+~ng ba(`ng hai lon su+?a po`..