Re: Những Thằng To Đầu Mà Ngu (không trách nếu óc nhỏ như óc thằng Pu)On Jan 15, 1:58 pm, ":))" <bennypo...@xxxxxxxxx> wrote:
On Jan 15, 10:52 am, hotac <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:

...
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id...

Chuye^.n ruo^`i bu o*? website 3 ca^y tru'c ddo.c cha'n phe`o.

;-)))

Chán phèo??? Thế mà hôm qua tao chỉ trích mấy chữ từ nớ thì thằng LT
nào biết ngay là từ đâu ga. Cũng nạ thật!!!!

.