Re: The price translates to $1,238 per poundhttp://www.thienlybuutoa.org/Misc/NanDoiNamAtDau1945.htm

.