Re: ĐÃ 43 NĂM TRÔI QUA, VẾT THƯƠNG MẬU THÂN 1968 VẪN CÒN RƯỚM MÁU TRONG LÒNG DÂN HUẾOn Jan 2, 8:24 am, hotac <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id....

Xin go+?i cho anh scvleak 1 ba?n dde^? anh ddem ve^` ra~i o+? la(ng
ba'c lu'c ve^` que^ a(n Te^'t na(m na`y

tuna,
.