THƯ KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆMTHƯ KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM

TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

tại San Jose, Bắc California lúc 1:00pm Chúa Nhật 31/10/2010

Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
775 North 10th Street, Suite # 116, San Jose , CA 95112
Tel: (408) 298 6174 Email: norcalvacom@yahoo

Thư MờiBan Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California với sự phối hợp của Khu
Hội Cựu TNCT/BCL và các Hội đoàn, Đoàn thể sẽ tổ chức:1.- Lễ Tưởng Niệm thứ 47:

Để tưởng niệm Chí Sĩ Ngô Đình Diệm,
Vị Tổng Thống đầu tiên và là Người Khai Lập nền Cộng Hòa Việt Nam .Buổi Lễ sẽ được tổ chức trong tinh thần tưởng nhớ và vinh danh lòng
yêu nước, đức tính liêm khiết và quyết tâm bảo vệ quyền tự quyết dân
tộc của một vị lãnh đạo sáng suốt.Thời gian: Chủ Nhật, 31 tháng 10 năm 2010
Lúc 1:00 giờ chiều.
Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
775 North 10th Street, Suite #
116 , San Jose , CA 951122.- Thánh Lễ Cầu Nguyện:

Ban Tổ chức cũng xin Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh hồn Gioan Baotixita
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại các Nhà Thờ:

Chúa Ba Ngôi ( Most Holy Trinity Church )
2040 Nassau Dr, San Jose , CA 95122-1748
(Đối diện trường Trung học W.C. Overfelt, SJ)
Thánh lễ 5 giờ 30 giờ chiều Thứ Sáu 29.10.2010Trân trọng kính mời: Quý vị Lãnh đạo Tôn giáo,
Quý vị Tướng lãnh, Quý Hội đoàn, Đoàn thể
Và toàn thể quý đồng hương tới tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô
Đình Diệm để tỏ lòng kính mến một vị lãnh đạo quốc gia tận trung báo
quốc và Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh hồn Gioan Baotixita và Linh hồn
Quân Dân Cán Chính đã tử nạn trong biến cố đảo chính tháng 11 năm
1963.

Sự hiện diện của Quý vị sẽ làm cho buổi lễ thêm phần long trọng và
là một niềm vinh dự cho Ban tổ chức chúng tôi.

San Jose, ngày 3 tháng 10 năm 2010
TM. Ban Đại Diện CĐVN/BCL
Trưởng Ban Tổ Chức

Nguyễn Ngọc TiênRelevant Pages

 • VGA Nvidia ?
  ... Fine Tec Company ... 780 Montague Expwy., Suite 206 ... San Jose, CA 95131 ...
  (Debian-User)
 • Re: White Water Decals.... When?
  ... Get it from the horse's mouth, Rick and team are usually pretty ... 1530 Meridian Ave, Suite 122 ... San Jose, CA 95070 ...
  (rec.games.pinball)
 • Re: Help Us Fundraise When You’re on eBay!
  ... Diabetes Society ... 1165 Lincoln Avenue, Suite 300 ... San Jose, CA 95125 ...
  (uk.people.consumers.ebay)