Re: ^^^ Hin`h con bo+m bo+'mOn Aug 26, 2:19 pm, w...@xxxxxxxxx wrote:

        Chi. NN vi` soi gu+o+ng thu+o+`ng ne^`n nghe la` hie^?u lie^`n.  Co`n da^n
hu'i cua thi` ma^'y tha'ng mo+'i ddi ho+'t to'c mo^.t la^`n, ro^`i kho^ng
quan ta^m to+'i to'c cho ne^n o^ng hoa(.c co^ tho+. co' du`ng kie^'ng dde^?
coi pha^`n sau ga'y thi` cu~ng coi nhu+ng hi`nh a?nh kho^ng tha^'m vo^ trong
dda^`u.  Va` vi` coi thu+o+`ng cho ne^n kho^ng bie^'t a'p du.ng ky~ thua^.t
soi to'c ga'y vo^ chu.p hi`nh hoa(.c nhu+~ng ca'i kha'c (nhu+ dda'nh ma^.t
ma~, dde`n ca^'p cu+'u, dde`n cho sa'ng v.v).- Hide quoted text -


Hehheh, cai' ddo' chi? la` me.o va(.c tho^i dda^u ca^`n xa`i mi~ tu+`
"ki~ thuo^.c" na`y no. la`m gi` ;-))) la`m ca^u va(n thie^m lu~ng
cu~ng va` kho^ng address ddu+o+.c ngu+o+`i ddo.c

Noi' cho cu`ng thi` me.o va(.c cuN~g co' cai' hay, cu~ng giu'ng nhu+
cai' gia^'y foil nha` bie^'p thui. Ma` thie^.t ti`nh khi noi' thia'
thi` tui cu~ng kho^ng mu'n show cai' he^. tho^'ng li?nh ki?ng le^n
te^n dda^y la`m gi` ;-))))) chi? bie^'t chu.p ra hin`h xem ok ddu+o+.c
ro^i`

;-)))
.