Re: Fw: Hạ Cờ Máu tại Trường ĐH USC Chiều CN 18/01/2009 !!!Di.ch ho+i "nham nho+?" la`m o+n guess du`m.

TL
=========
Matthew Trần

Matthew Trần
From: ThanhTin <thanhtin2000@...>
Subject: Re: BREAKING NEWS !!! Hạ Cờ Máu tại Trường ĐH USC Chiều CN
18/01/2009 !!!
Date: Sunday, January 18, 2009, 8:12 PM

Nể ông thần họ Lý nà y quá sá trời!
Nhờ RAMBOPHAM phụ tá nhiệt tình & Ä‘ắc lực mà "3 chà ng Ngự Lâm
Pháo Thủ tân thời" Ä‘ã là m nên chuyện phi thường.

Nghe nói trưá»›c Ä‘ây cả phái Ä‘oà n thần nổ Nguyen Phuong Hung Ä‘ã
thử nhưng "fail" Ä‘Ã nh rút lui.


--- On Sun, 1/18/09, RAMBOPHAM@aol. com <RAMBOPHAM@aol. com> wrote:

Date: Sunday, January 18, 2009, 7:47 PM

BREAKING NEWS !!!
Hạ cờ máu tại trường ĐH USC !!!


Sáng nay tôi Ä‘ang nằm dà i trên sofa để xem chương trình ESPN
Ä‘ang bà n chuyện 2 chú "chim" Ä‘ỏ- xanh chơi trận NFC cell tôi reo
lên trả lời Ä‘iện thoại nghe bên kia giọng nói khà n khà n quen
quen hỏi tôi sao gọi cho ông Trần Thế Cung ở Ä‘âu mà không gọi
Ä‘ược ? Thì ra ông Lý Tống gọi tôi tìm dùm ông Trần Thế Cung để
Ä‘i lên trường Đ H USV hạ cờ máu.Tôi bảo chắc Cell ông Cung hết
pin .Ông Lý Tống hỏi tôi có rảnh không Ä‘ưa ông Lý Tống lên
U.S .C........

Trời ! Tôi Ä‘ang chờ xem trận chung kết N.F.C tranh hùng giửa 2
con "chim" Ä‘ỏ -xanh,tôi nghĩ ông Lý Tống chắc không có thú xem
banh CÃ Na nên má»›i hỏi tôi như thế.Tôi trả lời ngay : Tôi hôm nay
bận lắm không gíup Ä‘ược Ä‘âu,tôi hỏi xem bạn tôi có giúp Ä‘ược không
và sẽ gọi lại sau 15 phút. Khi Ä‘ó tôi nghĩ không thể Ä‘ược ngồi
nhà xem banh Cà Na để Lý Tống Ä‘i hạ cờ máu...thấy không ổn.
Nhưng tôi vẫn gọi anh bạn mà tôi quen nơi biểu tình. Tôi nói ông Lý
Tống nhờ tôi Ä‘ưa lên USC để hạ cờ máu bạn Ä‘ua Lý Tống Ä‘i
Ä‘ược không ?
Bạn tôi cũng than trời sao không gọi trưá»›c Ä‘êm qua, tôi nói Ä‘âu
biết trưá»›c Lý Tống má»›i vừa gọi Ä‘ó.
Anh bạn tôi cũng trả lời tôi cho 15 phút thu xếp sẽ gọi lại sau. Sau
khi suy nghỉ và i phút tôi gọi ông Ngô Kỷ muợn chiếc xe sơn Cờ VÃ
ng để Ä‘i cho nó "ngầu" hơn ý nghĩ trẻ con của tôi là : "Ngầu" !!!
Lên L.A phải "ngầu" má»›i Ä‘ược. Mr Ngô Kỹ đồng ý cho tôi mượn
chiếc xe"ngầu" và để sẳn cho tôi 2 lá quốc kỳ VNCH -2 lá cờ Hoa
Kỳ -4 chai nưá»›c...
Xin cảm ơn Ngô Kỷ sự chu Ä‘áo. Đúng là người tên Kỷ cái gì cũng
kỷ.....khi ra tá»›i báo Người Vẹm nơi chiếc xe "Ngầu" nổ máy má»›i
biết nó bị bịnh "Overheat". Lúc Ä‘ó anh bạn tôi cũng vừa Ä‘ến nơi
chúng tôi Ä‘i Ä‘óng Lý Tống thẳng Ä‘ường Ä‘i về hưá»›ng L.A. và o
freeway 22 Ä‘i về Long Beach sau Ä‘ó đổi sang 110 North xuống
exit 20-B nhưng tôi mãi nghe Lý Tống kể chuyện thả bom của Lý
Tống trưá»›c 1975 và vượt ngục Ä‘i Ä‘ến Singapore ....
Tôi không nhắc anh bạn tôi (driver) Ä‘i ra exit, Ä‘i hố qua exit 20-
B xuống lá»™n exit mất và i phút tìm Ä‘ường sau Ä‘ó cũng mò tá»›i
trường Đ.H USC.

Tìm và o parking ba người chúng tôi thả bá»™ tìm cái International
building nơi treo cờ máu, sau chừng hơn 10 phút hỏi Ä‘ường các cô-cậu
sinh viên USC thì chúng tôi Ä‘ến nơi treo cờ .

Cái building nà y trên có má»™t hình qủa địa cầu cờ treo nằm ngang
không phải thẳng Ä‘ứng cao và i mét (khoảng 5 mét---6 mét) tay không
vá»› tá»›i, mà u cờ cũng Ä‘ã phai, Ä‘iều nà y chứng tỏ hà ng trăm lá
cờ của nhiều quốc gia Ä‘ã hiện diện khá lâu ít nhất là 5 năm.
Vì chúng Ä‘ã bạc mà u và lá cờ máu Ä‘ang bay bay trong gió trưa nay
tại USC có gío nhẹ.
Ba người tìm cách hạ nó xuống nhưng cao qúa cần thang má»›i hạ cờ
máu xuống Ä‘ược, sau Ä‘ó treo cờ VNCH . Không cách nà o khác lÃ
phải Ä‘i HomeDepot mua cái thang thôi Lý Tống bảo thế.
Trưá»›c khi có ý định Ä‘i mua cái thang ba người Ä‘i ngược ra thấy
trong trường Ä‘ang rà o má»™t khu để xây dựng má»™t cái building,
chúng tôi và o ngó và o trong hà ng rà o thấy mấy cái thang nhưng
chúng cũng bị khoá lại vá»›i nhau. Tôi bỏ Ä‘i ra ngoà i, ông Lý
Tống vượt rà o trèo và o trong (lại cái máu vượt... nổi lên trong
người Lý Tống) sau khoảng 10 phút anh bạn tôi ra chổ tôi ngồi bÃ
n chuyện cái thang, gọi về BOLSA mượn xe Truck lên Ä‘i mua cái thang
Ä‘ang tán dốc ông Lý Tống xuất hiện miệng thở phì phà o, có
vẻ mệt nhọc nói Ä‘ã tìm Ä‘ược cái thang rồi.

WOW !!!
Đúng là Lý Tống có khác người ta vượt rà o và o trong Ä‘i mượn cái
thang không có chủ.
Lý Tống má»™t mình phải và o tận cái building Ä‘ang xây chưa xong
"chôm" cái thang hơn 20 mét, 2 người má»›i khiêng nổi. Lý Tống
miệng thở phì phà o, có vẻ mệt thì ra má»™t mình Lý Tống hì
hục lôi cái thang Ä‘ó từ vực sâu lên trên mặt Ä‘ường.

Lý Tống mệt ngồi nghỉ lấy sức khoảng 15 phút sau Lý Tống
và tôi và o kéo cái thang qua khỏi hà ng rà o, lúc Ä‘ó tôi má»›i biết
lý do tại sao ông Lý Tống mệt, cái tuổi 63 mà còn khoẻ má»™t
mình lôi Ä‘ược cái thang cũng là chuyện lạ.
Đoạn Ä‘ường từ cái building Ä‘ang xây tá»›i nơi treo cờ không xa
khoảng hơn 100 mét thôi nhưng các cô-cậu sinh viên Ä‘i qua lại, xe
safety public (cảnh sát) của trường Đ.H USG chạy tuần tra quanh trường
có 2 chiếc xe cảnh sát Ä‘ang chạy và 4 chiếc Ä‘ang Ä‘ậu, má»™t cảnh
sát trường Ä‘i xe Ä‘ạp.
Đoạn Ä‘ường chỉ 100 mét thôi sao nó xa thế má»›i Ä‘i hơn chục mét
má»™t xe cảnh sát Ä‘i ngang chúng tôi phải bỏ cái thang xuống
Ä‘ất ,Ä‘óng kịch là m người Visitors USC lấy máy ra chụp hình, Ä‘ợi
xe cảnh sát Ä‘i qua chúng tôi khiêng tiếp Ä‘ến nơi treo cờ.
Dựng chiếc thang Ä‘ứng lên Lý Tống leo lên hạ cờ máu- treo quốc kỳ
VNCH trong vòng 10 phút là xong.

Trong lúc Lý Tống treo cờ VNCH tôi Ä‘ứng dưá»›i là m nhiệm vụ phó
nhòm chụp hình - quay VIDEO
(Hy vọng qúi vị sẽ xem Ä‘ược VIDEO nà y sá»›m nhất).

Sau khi MISSION ACCOMLISHED Lý Tống trèo xuống khiên thang trả,
trở lại nơi treo cờ tôi chụp cho Lý Tống má»›i kiểu để là m
kỷ "liệm".....kakaka !!!

Xuôi nam về Little SG ghé nơi biểu tình báo Người Việt trả lại Mr
Ngô Kỷ 2 lá cờ Hoa Kỳ và nói lời cảm ơn Ä‘oà n biểu tình báo Người
Việt tặng 2 lá quốc kỳ VNCH treo tại trường ĐH USC.

Không có Lý Tống thì lá cờ máu chưa bị hạ và quốc kỳ VNCH
không tung bay giữa sân trường Đ.H USG vừa Ä‘oạt cúp banh CÃ Na ROSE
BOWL 2009 !!!

Tôi về tá»›i nhà thì trận tranh tà i của 2 con "chim" Ä‘ầu Ä‘ỏ-Ä‘ầu
xanh Ä‘ã chấm dứt và chỉ Ä‘ược xem=2 0nữa trận tranh hùng giữa
Người Sắt (STEELERS) và Chim Đem (RAVENS) !!!

Tường trình tại khu phố BOLSA Ä‘ang tưung bừng bán hoa Tết !!!

Phóng viên Bút Thép RAMBOPHAM NAM CALI !!!

On Jan 20, 2:01 pm, tuna <tu...@xxxxxxxx> wrote:
On Jan 19, 11:54 pm, ttdb <trentroiduoib...@xxxxxxxxx> wrote:

http://dir.groups.yahoo.com/group/VN-Politics/message/57165

Ai la`m o+n "di.ch" ra VIQR hay Viet-Unicode dde^? ddo.c ddu+o+.c
Ca'm o+n

tuna,