Mang co+` VC ddi tuye^n the^. nha^.p ti.ch Hoa Ky` !Vietland, 27.7.08 - Mo^.t cha'u ga'i, con em gia ddi`nh HO mo+'i
tuye^n the^. nha^.p quo^'c ti.ch Hoa Ky` ta.i Downtown San Diego vu+`a
qua dda~ pha't hie^.n ra mo^.t ngu+o+`i dda`n o^ng cao tuo^?i mang la'
co+` ddo? VC ddi tuye^n the^. nha^.p ti.ch. DDa^y la` mo^.t ha`nh
ddo^.ng xua^?n ngo^'c cu?a mo^.t te^n cuo^`ng ti'n va`o ca'i chu?
thuye^'t lo^~i tho+`i dda~ di ha.i cho da^n to^.c kho^ng bie^'t bao
nhie^u the^' he^. nu+~a.
Khi ky' te^n va`o ddo+n xin gia nha^.p quo^'c ti.ch My~, pha?i khai
la` co' gia nha^.p va` hoa.t ddo^.ng cho dda?ng CS hay kho^ng.
Ne^'u ddem su+. kie^.n na`y cho so+? Di Tru', ngu+o+`i dda`n o^ng na`y
se~ co' the^? bi. ba'c vie^.c nha^.p ti.ch.
Cha'u ga'i no'i tre^n dda~ go.i ddie^.n thoa.i cho mo^.t so^' ngu+o+`i
tha^n quen nhu+ anh Nguye^~n Va(n Lu+.c, Chu? Ti.ch Co^.ng DDoa`n...,
nhu+ng kho^ng ai tra? lo+`i. Cha'u du`ng ma'y chu.p hi`nh ngu+o+`i
dda`n o^ng na`y, nhu+ng o^ng ta cu'i xuo^'ng che ma(.t ddi. Tru+o+`ng
ho+.p na`y, chu'ng ta ne^n ba'o cho Va(n Pho`ng Ca?nh Sa't DDo^ng Du+o
+ng dde^? ho. gia?i quye^'t ca^'p tho+`i.
.