Hoan Ngoc PlantCó ai biết cây Hoan Ngoc ko? Hoan Ngoc là 1 loại plant có nhiều chức
năng trong việc chữa bệnh, bao gồm cả bệnh ung thư. Nếu ai biết thì
cho mình biết một vài thông tin về nó như sau:

1. Tên khoa học của loại cây này.
2. Tất cả các cộng dụng của nó (bao nhiêu có thể)
3. Thông tin về nghiên cứu khoa học về loại cây này

Cám ơn rất nhiều