Tha`nh Pho^' San Jose ho.p ba'o ye^?m tro+. Du+. Lua^.t HR-243 va` le^n a'n CSVN vi pha.m nha^n quye^`n(San Jose-VNN, 25.5.07) Sa'ng nay, 25-5-2007, ta.i Toa` Thi. Chi'nh
San Jose, ca'c nha^n va^.t la~nh dda.o tha`nh pho^' San Jose dda~ co'
mo^.t cuo^.c ho.p ba'o ve^` vie^.c ye^?m tro+. Du+. Lua^.t HR-243.
Trong buo^?i ho.p ba'o, ddu+o+.c ho?i ve^` tin mo+'i nha^'t chu? ti.ch
nu+o+'c CSVN Nguye^~n Minh Trie^'t se~ huy? bo? chuye^'n tha(m vie^'ng
Hoa Ky` va`o tha'ng sau, O^ng Chuck Reed, thi. tru+o+?ng tha`nh pho^'
San Jose, cho bie^'t, "I't nhie^`u quye^'t ddi.nh na`y bi. a?nh
hu+o+?ng bo+?i lo+`i tuye^n bo^' cua? Ba.ch Cung ra(`ng se~ kho^ng
ddo'n tie^'p o^ng na`y ba(`ng nghi thu+'c quo^'c le^~ da`nh cho
nguye^n thu? quo^'c gia", O^ng Chuck Reed , tie^'p, "dda^y la` tha`nh
qua? dda^'u tranh chung cua? ta^'t ca? co^.ng ddo^`ng va` gio+'i da^n
cu+? nha('m va`o che^' ddo^. ca^`m quye^`n, khie^'n cho ngu+o+`i la~nh
dda^`u kho^ng ddu+o+.c tie^'p ddo'n theo nghi thu+'c pha?i co'".
O^ng David Cortese, pho' thi. tru+o+?ng tha`nh pho^' cu~ng tie^'p
lo+`i ra(`ng "Chuye^.n na`y de^~ hie^?u, kho^ng ai muo^'n ddo'n tie^'p
ngu+o+`i dda.i die^.n cho mo^.t the^? che^' tie^'p tu.c dda`n a'p
chi'nh ngu+o+`i da^n cua? mi`nh. Su+. vie^.c ddi`nh hoa~n tro+? ne^n
de^~ hie^?u, bo+?i vi` o^ng na`y kho^ng ddu+o+.c Hoa Ky` long tro.ng
ddo'n tie^'p".
Co^ Madison Nguye^~n, nghi. vie^n khu vu+.c da^n cu+ so^' 7, trong
cu`ng buo^?i ho.p ba'o, le^n tie^'ng Co^ ca?m tha^'y vo^ cu`ng ba^'t
bi`nh mo^~i khi nhi`n ta^'m a?nh Cha Tadeo Nguye^~n Va(n Ly' bi. bi.t
mie^.ng trong phie^n xu+? 30/3 ta.i Hue^', va` ra(`ng "tra'ch nhie^.m
cua? da^n cu+? va` co^.ng ddo^`ng la` pha?i tie^'p tu.c no^~ lu+.c
va^.n ddo^.ng cho ca'c nha` dda^'u tranh trong nu+o+'c ddu+o+.c tu+.
do".
Tru+o+'c mo^.t cu+? toa. khoa?ng 50 ngu+o+`i, trong cuo^.c ho.p ba'o
nghie^m chi?nh va` ra^'t ddu'ng gio+`, bo^. ba la~nh dda.o tha`nh
pho^', O^ng Chuck Reed (thi. tru+o+?ng, kie^m nghi. vie^n Khu 4), O^ng
Daid Cortese (pho' thi. tru+o+?ng, kie^m nghi. vie^n Khu 8) va` Co^
Madison Nguye^~n (nghi. vie^n Khu 7), dda~ ddo^`ng ky' te^n tre^n va(n
kie^.n chi'nh thu+'c, va`o lu'c 10:40 sa'ng, tre^n mo^.t chie^'c ba`n
chu? toa., sa?nh ddu+o+`ng ho.p ba'o 120, go+?i O^ng dda.i su+' Hoa
Ky` ta.i Ha` No^.i, Michael Marine, ra(`ng "Tha`nh pho^' San Jose xa'c
nha^.n su+. u?ng ho^. Du+. Lua^.t HR-243 le^n a'n CSVN vi pha.m nha^n
quye^`n, va` ye^u ca^`u can thie^.p dde^? nhu+~ng nha` da^n chu? ddang
bi. giam ca^`m ddu+o+.c tra? tu+. do, trong ddo' co' Cha Nguye^~n Va(n
Ly' va` ca'c LS Nguye^~n Va(n DDa`i, Le^ Thi. Co^ng Nha^n va` Le^
Quo^'c Qua^n".
DDu'ng 10:30 sa'ng trong pha^`n khai ma.c, O^ng Chuck Reed, le^n
tie^'ng O^ng va` ddo^`ng ngie^.p Ho^.i DDo^~ng Tha`nh Pho^' ra^'t vui
mu+`ng khi nha^.n tin Du+. Lua^.t HR-243 ddu+o+.c tho^ng qua ta.i Ha.
Vie^.n Lie^n Bang mo^.t ca'ch nhanh cho'ng va` trie^.t dde^?. O^ng ca
ngo+.i su+. ho+.p ta'c cua? nhie^`u co^.ng ddo^`ng, nhie^`u da^n cu+?
qua nhie^`u hi`nh tha'i va^.n ddo^.ng
hu+~u hie^.u dde^? co' nhu+~ng pha?n u+'ng ca^`n thie^'t, a'p lu+.c
nha` ca^`m quye^`n VN pha?i ha`nh su+? thi'ch nghi, va` cha^'m du+'t
ngay nhu+~ng te^. ha.i ruo^`ng ba('t nhu+~ng ngu+o+`i ba^'t ddo^`ng
chi'nh kie^'n.
O^ng pho' thi tru+o+?ng, David Cortese, tuye^n bo^' nha` ddu+o+ng
cuo^.c ta.i VN, ne^'u muo^'n ddu+o+.c ddo'n nha^.n nhu+~ng bo^?ng
lo^.c doanh thu+o+ng thi` pha?i tru+o+'c tie^n u+'ng ha`nh ddu+'ng
dda('n nhu+~ng ddie^`u khoa?n ghi trong ba?n Hie^'n Pha'p hie^.n ha`nh
cua? ho., va` ra(`ng quan he^. HK-VN ra^'t co' the^? se~ xu+'t me?
ne^'u cung ca'ch ha`nh su+? thie^'u nha^n quye^`n ve^` phi'a CSVN
va^~n tie^'p tu.c.
Trong pha^`n tra? lo+`i ca'c ca^u ho?i, trong ddo' co 3 ca^u ho?i kha'
phu+'c ta.p, ca'c vi. la~nh dda.o tha`nh pho^', dda~ la^`n lu+o+.t,
ke? tru+o+'c ngu+o+`i sau, la^.p la.i la^.p tru+o+`ng ddo^`ng y' cua?
rie^ng ca' nha^n mi`nh.
Ca^u ho?i lie^n quan dde^'n "tin ddo^`n" tha`nh pho^' San Jose ru.c
ri.ch "ke^'t nghi~a ti? muo^.i" vo+'i mo^.t tha`nh pho^' cua? VN", ca?
3 dde^`u le^n tie^'ng ba'c khu+o+'c tin ddo^`n na`y. O^ng Chuck Reed:
"Ha~y dde^? to^i be? ga^~y tin ddo^`n na`y. Kho^ng co'! Va` ne^'u co',
thi` chi? mo^.t khi dda?ng CSVN kho^ng co`n ca^`m quye^`n".
Ca^u ho?i kha'c, lie^n quan dde^'n "vai tro` quy' vi. tu+o+'ng la~nh
ta.i ddi.a phu+o+ng dde^` nghi. co' cuo^.c ho.p ba'o the^' na`y", ca?
3 dde^`u le^n tie^'ng ra(`ng ta^'t ca? pha't xua^'t tu+` dde^` nghi.
cua? Uy? Ban DDie^`u Le^. Tha`nh Pho^', ngay sau khi Du+. lua^.t -243
ra ddo+`i va` Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' dda~ uy? nhie^.m ba vi. la~nh
dda.o na`y tha?o va(n thu+, mo+? cuo^.c ho.p ba'o va` tie^'n ha`nh
nhu+ quy ddi.nh. O^ng David Cortese, pho' thi. tru+o+?ng va` cu~ng la`
ngu+o+`i tra'ch nhie^.m UB no'i tre^n, go'p lo+`i "Trong di.p ky?
nie^.m 32 na(m tha'ng tu+ dden vu+`a qua, O^ng co' ddu+o+.c la('ng
nghe nhu+~ng dde^` nghi. co^' va^'n cho o^ng tu+` quy' vi. trong Ho^.i
DDo^~ng Tu+o+'ng La~nh ve^` vie^.c na`y. Va` theo o^ng David Cortese,
"su+. ddo'ng go'p cua? quy' vi. la~nh dda.o chie^'n binh VNCH ta.i
ddi.a phu+o+ng" dda~ the^? hie^.n ke^'t qua? nga`y ho^m na`y.
Ca^u ho?i kha'c, "ne^'u O^ng Nguye^~n Minh Trie^'t, le^n ddu+o+`ng qua
My~, co' ghe' San Jose, thi` quan ddie^?m cua? la~nh dda.o tha`nh
pho^' na`y la` gi`", ca? 3 dde^`u ddo^`ng y' vo+'i quan nie^.m chung,
O^ng Chuck Reed, "O^ng ta (Nguye^~n Minh Trie^'t) se~ kho^ng ddu+o+.c
cha`o ddo'n gi` ca?!". Cha('c cha('n se~ kho^ng o+? tha`nh pho^' na`y
va` bo+?i chi'nh chu'ng to^i, O^ng thi. tru+o+?ng no'i tie^'p.
Buo^?i ho.p ba'o ke'o da`i ddu'ng nu+?a gio+` ddo^`ng ho^` va` cha^'m
du+'t ddu'ng 11 gio+` cu`ng nga`y.
Hoa Thuy` Du+o+ng (VNN)


.