Cu PinCAC BAN THAN MEN ,

CHUNG TOI XIN GIAI THICH RO SU KHAC NHAU GIUA 2 LOAI CU PIN CO DEO DAY
NIT

I . MIEU TA HINH DANG

NO GIONG NHU MOT LOAI QUAN LOT MAC VAO . PHIA TRUOC CO GAN 1 CON CU
XAI PIN

- LOAI PHO THONG : LOAI CU RONG RUOT 30 % , SU DUNG 2 PIN TIEU 1 , 5
V , CHI CO CHUC NANG RUNG

- LOAI HANG VIP : LOAI CU DAC RUOT 100% , SU DUNG 4 PIN TIEU 1 , 5 V ,
CO CHUC NANG NGOAY XOAY TRON VOI TOC DO MANH KHUNG KHIEP , MO TO MANH
NHAT TRONG TAT CA CAC LOAI CU PIN .LOAI DAC RUOT 100% NAY CO BO PHAN
AUDIO TAO TIENG REN CUA PHU NU THA THIET GIUP TAO CAM HUNG TRONG KHI
QUAN HE TINH DUC

* SAN PHAM NAY DANH CHO CAC BAN GAI CUONG DAM , THICH CAM GIAC MANH .

* SAN PHAM NAY DANH CHO CAC BAN NAM MAC VAO DE KHUNG BO TINH THAN CHI
EM PHU NU- CU PIN DEO DAY NIT PHU HOP VOI TAT CA MOI VONG EO VI CAI QUAN LOT
GAN CU PIN DUOC LAM BANG LOAI VAI THUN TOT NHAT , CO THE DIEU CHINH TO
HAY NHO THEO Y MUON

II . DUNG CHO NU

- DAY LA LOAI CU XAI PIN GIUP CHO 2 NGUOI PHU NU O CHUNG 1 PHONG THOA
MAN TINH DUC MOT CACH AN TOAN , KIN DAO , KHONG SO BENH , KHONG SO CO
BAU , DONG KICH GIA LAM DAN ONG TAM THOI


- BAI THO " CON COC " CA NGOI SAN PHAM CU PIN VA THAN TANG CHI EM PHU
NU .....BUC XUC ... BUT RUC ....

" LAM NGUOI PHU NU THOI NAY

BUC XUC TINH DUC, BIET TIM NOI DAU

THOI THI TA HAY MUA CU

DEO VAO DUNG THU , BIET DAU LAI GHIEN "

KHUYEN CAO CACH SU DUNG :

CHUNG TA NEN TRONG 1 BAO CAO SU BINH THUONG VAO CU PIN DE GIU NO LUON
SACH SE

II . DUNG CHO NAM

THEO KHOA HOC , MOT SO NGUOI DAN ONG CO HIEN TUONG LIET DUONG , YEU
SINH LY TAM THOI TRONG MOT KHOANG THOI GIAN NGAN

VOI KINH NGHIEM TIEP XUC KHACH HANG NHIEU NAM , CHUNG TOI NHAN THAY
MOT SO TRUONG HOP KHIEN NGUOI DAN ONG BI LIET DUONG TAM THOI

1 . UONG QUA NHIEU RUOU , BIA , SAY , XIN QUA , CON CU CUONG LEN KHONG
NOI

2 . DI UONG CA PHE OM , BIA OM , BI MAY CO TRONG QUAN LAY TAY CAM CU
KICH DUC CHO XUAT TINH , GAY DAU CON CU , LAM TON THUONG NANG XOP ,
GAY XUAT HUYET NHE

MAY CO GAI TRONG QUAN CA PHE OM , BIA OM THUONG DOC 2 CAU THO :

" BAN TAY NAM NGON CHU U

CAM TIEN THI IT CAM CU THI NHIEU "

3 . THUONG XUYEN BI CANG THANG THAN KINH VI AP LUC CUOC SONG VA CONG
VIEC , STRESS NANG , MAT NGU , DUNG THUOC AN THAN VA GIAM DAU

4 . MAC QUAN LOT QUA CHAT CHOI , LAM CHO CON CU LUON BI NONG AM . MOT
SO VAN DONG VIEN DUA XE DAP DUONG DAI BI LIET DUONG TAM THOI VI CON CU
MA SAT VOI YEN XE DAP QUA LAU , GAY TON THUONG HAI HON DAI VA CON CU

.......................................................

CON CU XAI PIN NAY GIUP CHUNG TA KHAC PHUC , CHUA CHAY DUOC TINH TRANG
LIET DUONG TAM THOI MA VAN BAO DAM DEM LAI CHO NANG KHOAI CAM TOT DINH

VOI MO TO CUC MANH , DO RUNG , NGOAY DU DOI MA NHET VAO AM DAO CUA PHU
NU THI KHONG EM NAO CHIU NOI HET

CAC KHACH HANG NU TAM SU THAT LONG VOI CHUNG TOI RANG HO SUONG TE HET
CA NGUOI , THAY TAM HON MINH BAY BONG LEN 9 TANG MAY

CAC ANH THAY TRONG PHIM CUA NHAT , CAC CO GAI DUNG CU XAI PIN DE THU
DAM VA REN LA THA THIET . DAY LA DIEU HOAN TOAN CO THAT TRONG THUC
TE , KHONG PHAI PHIM ANH GIA DOI

CON CU XAI PIN MA LOT VAO CHIM CUA NANG ROI , NO SE PHAT HUY TAC DUNG
DU DOI

KHUYEN CAO SU DUNG : LUON LUON MANG BAO CAO SU CHO CON CU XAI PIN DE
NO LUON LUON SACH SE VA MOI

BAI THO " CON ECH " MEN TANG CAC KHACH HANG NAM :

" ANH NAO HOM DO LO XIU

LOAY HOAY KHONG BIET CACH NAO DUT VO

MAY MA TA CO TIEN DO

MUA SAN CU MAY DEM RA DUNG LIEN

KHONG NGO HIEU QUA HIEN TIEN

CU RUNG QUA MANH , NANG TE HET NGUOI "

QUY KHACH HANG CO NHU CAU VE SAN PHAM , XIN VUI LONG LIEN HE

THONG 714-856-0546

GIAO HANG TAN TAY - BAO DAM BI MAT TUYET DOI

PHUONG CHAM CUA CHUNG TOI

" KHACH HANG LA AN NHAN "

.