Re: travel experiance on United to SaigonOn 19 Oct 2005 14:16:35 -0700, "tuna" <tuna2@xxxxxxxx> wrote:

>Ly' do ddo+n gia?n la` cha(?ng co' ma na`o ddi nhie^`u he^'t ne^n ba.n
>ti`m information kho^ng co' :-)))
>
>DDa?ng tu+o+?ng mo^~i na(m la` vi.t kie^`u o^` a.t ve^` a(n Te^'t he^'t
>hay sao ?
>
>tuna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gia' ve' ddi Vietnam qua' re?

Thu*? mua ve' ddi tu*` LAX to*'i FAT (Fresno) va` ddi trong nga`y mai
xem gia' bao nhie^u ne` !!! $590.40. Oh man !!!

http://www.united.com/

https://www.aa.com/

Anh Tuna cu~ng ne^n mua ve' dde^? ve^` Vietnam trong cuo^'i na(m
nay...vi` co' ngu*o*`i no'i ra(`ng co^ ta cu`ng se~ ve^` VN cho*i
trong di.p na`y ddo' a`.

;-))


Pooh
.Relevant Pages