ingiliz tarihi filmleri-dizilerithe tudors
elizabeth
elizabeth the golden age
elizabeth I (izliyeceðim)
the virgin queen ( " " " )
the other boleyn girl
first knight
king arthur

son zamanlarda izlediðim film ve diziler.
tarihi filmleri zaten severim. bunlar, son ikisi hariç,
birbiri ile baðlantýlý film ve diziler.

baþka tavsiye edeceðiniz böyle fim ve dizi var mý?

bu arada büyük(!) britanya tarihindeki rezillikleri de görmüþ oluyoruz. ne entrikalar ne vijdansýzlýklar ne basitlikler.
kralýn tikinin keyfine göre her türlü þey uyduruluyor. sýrf bu keyf için gerekirse kraliçenin bile kellesi vuruluyor. baþka
mezhepten diye (protestanlar katolikleri veya tersi) insanlarý cayýr cayýr yakýyorlar yahu. ulan bunlarýn neresi büyük?

ispanya o zamanlar fransa ingiltere ve italyaya kök söktürüyomuþ.
herifler zýrt-pýrt müttefiklik anlaþmasý yapýp birbirlerini satýyolar.
ispanyanýn korktuðu da osmanlý. hey gidi hey.

izleyin valla, tavsiye ederim.

--
Selamlar
Proxy1


.