Variacion foneticaMe'n poriatz dire mai sus la variacion fonetica dins vòstres
dialectes ?
Per exemple, quant de realizacions, e qualas formas, per "castèl" /
kas'tèl/, per "mèl" /mèl/, per "negre" /'negre/ o per "solelh" /
su'lel/ ?
.