Re: moskeeën weggemoffeldVolksnationalist Rob -Townkraeyer- Barends schreef:

Nou, eigenlijk niet. Of ik me als nieuwe timmerman nu vestig in een
gebied met veel of met weinig andere timmerlui doet er weinig toe. Ik
drijf de prijs voor timmerwerk omlaag. Dus hoe groot of klein het
timmerwerkaanbod ook is, die andere timmerlui zijn niet blij met mij.

Ondanks je lage prijs zul je toch eerst een paar reference accounts
moeten ontwikkelen. Zolang de klanten naar de timmerman gaan aan wie
ze gewend zijn intteresseert die lage prijs van jou niemand. Het
komt misschien als nieuws voor je: mensen gaan op een combinatie
van factoren af, waarvan prijs er slechts één is.

Dit is niet ter zake doend gezwam. Met een nieuwe timmerman in de stad
gaat het timmerwerkaanbod omhoog en, bij gelijk blijvende vraag, de
prijs voor timmerwerk omlaag.

"Tekort" en "overschot" zijn hele relatieve begrippen. In het vrije
kapitalisme gaat de prijs altijd naar een waarde waarbij vraag en
aanbod in evenwicht zijn. Daar is verder geen ambtelijk oordeel bij
van node.

Klopt.

Dus nu niet meer sputtteren over "combinatiefactoren" en "reference
accounts"!

We kunnen er
meer over schrijven. Maar ik praat liever "live" dan dat ik ASCII
tekentjes de wereld rondstuur.

Waarom pots je dan?

Ik zou liever met een speedboat rond racen. Maar als ik slechts een
roeiboot bezit zal ik roeien met de riemen die ik heb.

Ik heb dat enthousiasme voor gemotoriseerde pleziervaartuigen nooit zo
begrepen. Ik woon nu in een streek met veel water en kajuitjachten
zijn hier heel populair. Wat me echter al heel snel heel erg is gaan
opvallen is dat al die watersportbeoefenaren met hun kajuitjachtjes
bijna zonder uitzondering dikbuiken zijn die ook heel erg veel alcohol
zuipen. Op zich is dat wel te begrijpen. Je drijft rond op een door
een motor aangedreven stuk drijfhout. Overal om je heen is slechts
water. Stiervervelend natuurlijk. Dus als simpele ziel ga je dan maar
vreten en zuipen.

Dat je je in deze voor jou economisch moeilijke tijden tot een roeiboot
moet beperken is een zegen voor je gezondheid.

Nou, volgens dat criterium is een
uitkeringstrekker helemaal niet zonder meer een parasiet. Integendeel!
Geld dat anders door een rijke stinkerd uit 't Gooi op een Mexicaans
strand aan dure cocktails wordt verkwanseld wordt nu als belasting
geheven en aan die uitkeringstrekker geschonken. Die uitkeringstrekker
koopt er dan Hollandse piepers, Westfriese bloemkooltjes en Betuwse
aardbeitjes voor en geeft zo de economie een steuntje in de rug.

Dat klopt

Meer dan dat is waar. Al die wetgeving die wordt verondersteld ervoor
te zorgen dat een immigrant in z'n eigen onderhoud gaat voorzien heeft
niets met "economisch nut" of zelfs met economie in het algemeen te
maken. Die wetgeving heeft een puur politiek doel. Het is namelijk
heel slecht voor de stemming in het land als nieuwkomers met
bijstandsgeld Hollandse piepers gaan kopen en als Jan Modaal door de
hogere belastingen z'n vakantie in Bermuda moet afzeggen. Dan gaat het
gepeupel morren en worden ze pimplist.

Stel dat Bier & Doel zich in Nederland komen vestigen, permanent of
tijdelijk. Technisch gezien kun je die jongens en hun kinderen niet
buiten de deur houden. We zijn tenslotte staatsburgers. Maar hoe zit
met die niet Nederlandse echtgenotes en hun mogelijke economische
diensten? Hoe ga je daarmee om als betuttelaar die alles "van geval
tot geval" wil bekijken?

Wat mij betreft zijn vrouwen en kinderen van Nederlanders automatisch
ook NLers met dezelfde rechten en plichten EN kansen van de autochtoonse
NLer. Dat laatste zou je je nog wel eens vies op kunnen verkijken.

Eerst schreeuw je van de daken dat de grenzen dicht moeten en nu kom je
met een criterium dat de deur een stuk wijder open zet dan ie staat.

Fout geïnterpreteerd. Het eerste familielid dat NL binnen wil komen
moet o.a. aan het "economisch nut" criterium voldoen.

Eerst zeg je dat de (niet Nederlandse) echtgenotes van Bier & Doel
automatisch Nederlanders kunnen zijn in jouw ontwerpwetgeving, maar
direct daarna zeg je weer dat ze aan dat vage & onwerkbare "economisch
nut" criterium moeten voldoen. Dat bedoel ik nu, beste Barends, als ik
zeg dat al die wetsontwerpjes van je inconsistente en ondoordachte
onzin zijn.

Feit is namelijk dat de wettelijke echtgenotes van Bier & Doel bij de
huidige stand van zaken zich niet zonder meer met hun Nederlandse
partners in Nederland mogen vestigen. Een gemeenteambtenaar gaat in zo
een geval namelijk eerst bekijken of Bier & Doel wel genoeg verdienen
en voldoende stabiele inkomsten hebben om die echtgenotes op lange
termijn te onderhouden.

Precies en zo hoort het ook. Ik heb vaak genoeg gezegd dat een bedrijf
of een familielid zich garant dient te stellen. Ik ben bv de VS...

Inconsistent! Jouw VS anekdotes zijn verder van geen belang.

Je wetsontwerpen zijn ondoordacht en je retoriek is inconsistent.

Jij onthoudt

Inderdaad, ik heb een goed geheugen.

"Ik weet er komen dagen,
Te zwaar haast om te dragen,
Maar wat ook vlucht' of wijk',
Ik heb mijn woord gegeven,
te sterven en te leven,
Voor Adolf Hitler's Rijk." - Steven Barends, 1944, uit de bundel
"Bitter Brood."

Ja, leuk...familie van mij...

Nooit, nee nooit zal ik je meer "volksnationalist" noemen indien je me
een gesigneerd exemplaar van de bundel "Bitter Brood" kan doen
toekomen.

Martin Bier

.