♫ເພງ "ຮັກສາວເສີມສວຍ" ຮ້ອງໂດຍ ວັນໄຊ ສົມສຸກ
♫ເພງ "ຮັກສາວເສີມສວຍ" ຮ້ອງໂດຍ ວັນໄຊ ສົມສຸກ
http://www.youtube.com/watch?v=VY_JiDZHKhc