ເພງ "ສາວນາຄະຍອມ"
ຈາກສຽງຮ້ອງຂອງ ວັນທະໜອມ ສຸລິນທອນ

http://www.youtube.com/watch?v=hvYl2oD6R3o