Re: need help reading/posting lao charactersຜບລ:
ຂອບໃຈທີ່ອອກຂ່າວໃຫ້ຮູ້ນຳກ່ຽວກັບອາເມຣິລາວ ທີ່ໄດ້ມີກາລຄືບຫນ້າ ປະກົດວ່າດຽວນີ້ຢູ່ແວບໄຊໃດກໍ່ຕ້ອງກາລໃຫ້ຈົດທະບຽບເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນຈິ່ງຄ່ອຽໄຊ້ໂພສທໄດ້ຄົງຍ້ອນເປັນຫວ່ງຄວາມປອດໄພ ຫລືຢ່າງໃດ? Hacker ນີ້ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ຖ້າຄອມຖືກເຂົ້າລົບກວດ ຫລືທັມຮ້າຽ? ດັ່ງນັກປອມແປງຊື່ຫລາຽໆຄົນທີ່ສະພາແຫ່ງນີ້ກະຄືເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ຫລາຽນອກຈາກທັມຮ້າຽປ້າຍສີຄຳເວົ້າຊື່ໆ? ຄືບໍ່ເຫັນຜູ່ໃດປົບຫນີດ້ວຽມີຜູ່ມັກມາປອມແປງຊື່ກະເຈົ້າໄດ້ເນາະ? ປະກົດວ່າບໍ່ມີໃຜຢ້ານນັກປອມແປງນາມຂອງຜູ່ອື່ນ

ຂອບໃຈ ຜບລ ຫລາຍຖ້າມີເວລາຕອບກໍ່ຄົງດີ ຖ້າບໍ່ມີກໍ່ຈະລໍຈົນກວ່າມີເວລາພຸ້ນລະເນີ? grins

ຮັກແພງ

Sulilecຜູ່ບ່າວລາວ wrote:
ສະບາຍດີ sulilec

You are welcome! ໄປຢ້ຽມຢາມ ອາເມຣິລາວ ໄດ້ທຸກເວລາເດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ອາເມຣິລາວກໍແມ່ນ ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປຄືກັນ ໄປຢ້ຽມຢາມຍາມໃດກໍໄດ້ ເປັນກັນເອງໂລດ.

ເຣຶ່ອງການລົງບົດເປັນພາສາລາວໃນ ອາເມຣິລາວ ທີ່ກຸໂກ ໃນລະຍະນີ້ແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາ, ທ່ານສາມາດ ລົງພາສາລາວໄດ້ສະບາຍ ບໍ່ວ່າບົດຂອງທ່ານນັ້ນຈະສັ້ນຫລືຈະຍາວ ລົງກໍບໍ່ມີບັນຫາ ເພາະວ່າ ອາເມຣິລາວ ທີ່ກຸໂກ ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ Newsgroup Server ດັ່ງນັ້ນການລົງພາສາລາວ ຈຶ່ງບໍ່ມີບັນຫາ.

ເຣຶ່ອງການລົງບົດທີ່ ອາເມຣິລາວໂດຍບໍ່ຜ່ານກຸໂກ ມີຫລາຍຈຸດ ທີ່ທ່ານສາມາດລົງໄດ້ ເຊັ່ນ:
AmeriLao Blog (Phase II)
AmeriLao Forums (Phase I)
News and Article Posting (Phase I)

ສາມແຫ່ງນີ້ ແມ່ນບ່ອນລົງຂ່າວ ລົງບົດໃນອາເມຣິລາວ ໂດຍບໍ່ຜ່ານກຸໂກ ເລີຍ. ແຕ່ວ່າ ຕ້ອງສະມັກເປັນສະມາຊິກ AmeriLao Blog (Phase II) ຈຶ່ງສາມາດລົງບົດໃນ AmeriLao Blog (Phase II) ໄດ້. ສ່ວນ ອາເມຣິລາວ AmeriLao Forums (Phase I) and News and Article Posting (Phase I) ກໍຈະຕ້ອງສະມັກ ເປັນສະມາຊິກ Phase I ຕ່າງຫາກ ເພາະວ່າ ຂພຈ ໄດ້ແຍກ MySQL ເປັນແຕ່ລະເຂດ ເພື່ອປ້ອງກັນ Hackers ເຂົ້າທຳລາຍ. ຫລັງຈາກສະມັກເປັນສະມາຊິກ Phase I ແລ້ວ ທ່ານກໍສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສອຍ ລົງບົດເປັນພາສາລາວໄດ້ສະບາຍ, ລົງຮູບໄດ້ສະບາຍ, ປອດພັຍທັງຜູ່ໄປອ່ານແລະປອດພັຍທັງຜູ່ທີ່ໄປຂຽນ.

ຮັກແພງ
ຜບລ

sulilec wrote:
ຂອບໃຈ ຜບລ ມື້ຫນ້າຈະໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານ ອາເມຣິລາວເນີ...ດຽວນີ້ກັມລັງຄິດຢູ່ ວ່າຈະຂຽນພາສາລາວອອກແນວໃດຈິ່ງຈະໄດ້ຜົນອອກຢູ່ ອາຣິລາວຢ່າງບໍ່ໄດ້ຜ່ານກູໂກງ ເຈົ້າວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ບໍ?


Phainam_Muang wrote:
thank you derr ajarn baolao. i will try the alternative as you
suggested when time permitted. thanks again.

does anyone having problem reading and posting lao message using
google website? i don't seem to be able to read and post lao message
using google anymore.

phainam


.