ຊື່ປະເທດລາວເຮົາໄປຂຽນຈາກ : Vientiane
ເມື່ອວັນທີ່ : 23/7/06 1:59
ເຂົ້າມາເທື່ອແລ້ວ : 23/7/06 1:49
ທ່ານ ມະນຸດເງີນເດືອນ ຂຽນວ່າ:

ເຮົາລອງມາແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນກັນເບີ່ງວ່າການທີ່ເອົາຊື່ປະເທດລາວເຮົາໄປຂຽນໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕອ້ງນັ້ນເມາະສົມບໍຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເວບໄຊ້ http://www.amerilao.org ຫັ້ນຂຽນລົງໄປກໍຄິດວ່າມັນຖືກຫລືບໍ່ແຖມຍັງບໍພໍເວລາເຂົ້າໄປເບີ່ງສະຖານນີ ວິທະຍຸຍັງວ່າກະຈາຍສຽງຢູ່ວຽງຈັນປະເທດລາວອີກຈັກແມ່ນເພີ່ນຕັ້ງຢູ່ໄສຂອ້ຍຢູ່ວຽງຈັນແທ້ໆຍັງບໍ່ທັນດຫັນຊ້ຳຄັນວ່າຫນັງສືພິມເພີ່ນ ກະເວົ້າແບບບໍ່ມວ່ນຈັກຫນອ້ຍ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາລອງມາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດກັນເບີ່ງວ່າ ສົມຄວນບໍ.

ລີ້ງຢູ່ທາງລູ່ມນີ້:
http://inlao.net/Forums/WBBlogLA.aspx?tp=1416

ທ່ານ ມະນຸດເງິນເດືອນ ເອີຽ!
ມືນຕາແລ້ວອ່ານຄັກໆກ່ອນເດີ ວ່າ: ຂພຈ ເອົາຊື່ປະເທດ ຂອງໃຜມາຂຽນ? ຂຽນວ່າແນວໃດ?
ສະຖານີວິທະຍຸ ກໍຫາເລື່ອງວ່າ: ສະຖານີວິທະຍຸ ກຣະຈາຍສຽງ ຕັ້ງຢູ່ວຽງຈັນ. ທ່ານ ເອົາຄວາມໃດມາເວົ້າ? ອ່ານ ພາສາອັງກິດເປັນຢູ່ບໍ ຫລືເປັນພວກ ບໍ່ຈົບ ປ ໔? ເພາະນາຍຄຣູ ບໍ່ມີເງິນເດືອນ ດັ່ງທີ່ ຂ່າວຫາກໍ່ລົງ ໄປບໍ່ນານມານີ້ບໍ? ນີ້ຫລະຕົວຢ່າງ ຄົນຜູ່ນຶ່ງ ທີ່ຕາບອດ ຂາດການສຶກສາ... ເບີນຶ່ງ ຢູ່ວໍຊີງຕັນ, ເບີ ສອງ ຢູ່ລັດສ໌ສະເວກັດສ໌, ເບີສາມ ຢູ່ ນິວຢ໊ອກ, ເບີ ສີ່ ສະຖານີ ລາວປາກເຊ ຕັ້ງຢູ່ ລັດສ໌ເວກັດສ໌ ຕິດ ເປີ້ເຈີ້ ຢູ່ທຸກໆສະຖານີ ທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປຟັງ. 55555
ເລື່ອງໜັງສືພີມອີກ ຢູ່ໃສ? ອັນໜັງສືພິມ ທີ່ທ່ານ ກ່າວມານັ້ນ? ຄືເຫັນແຕ່ ຫໍຂ່າວ ໂດຍໃຊ້ຣະບົບ iFrame ແລະຂ່າວ ຣະບົບ RSS and XML.
ໂຮ້ ເມືອງລາວບໍ່ເຄີຍມີ ກ່າເລີຽ ບໍ່ເຄີຍເຫັນ RSS ບໍ? ຈັກໜ້ອຍ ຈະເຫັນຕຸ້ມໄກ່ ກາຍເປັນ ຍານຂຶ້ນ ອາວະກາດແລ້ວ.
ຣັຖບານ ເອົາເງິນເດືອນ ໄປເບີກນາຍຄຣູໄວໆ ແລ້ວໃຫ້ເຂົາກັບ ເມືອເຂົ້າໂຮງຮຽນຄືນເດີ. ຂາຍຂີ້ໜ້າກັນໄວແທ້ໆ ລູກນ້ອງກັບນາຍນີ້!!!
ຜບລ
.