Re: ຈັກແມ່ນຮູບຜູ່ໃດບຸ?sithanonsay@xxxxxxxxx wrote:

ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຼາຍເດີ,,,,,
ສອງຮູບຕິດຢູ່ຝາຫັ້ນ
ມັນບໍ່ແມ່ນຮູບ ຂອງ ຈອສ
ວໍຊິງຕັນ ດອກ! ມັນແມ່ນຮູບ
ຂອງ ພະນະທ່ານ ກາກມາກ ແລະ
ເລນິນ ເດີ,
ຜູ້ນຳພາຄວາມຜາສຸກມາສູ່ປວງຊົນທັງໂລກ.


ສະບາຍດີທ່ານ ສີທະນົນໄຊ
ທ່ານບໍ່ໄດ້ ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພັກນຳພວກເພີ່ນບໍ? ດີແລ້ວ ຖ້າຈັ່ງຊັ້ນກ່າດາຍ. ຢ່າໄປເທາະ ຈັກໜ້ອຍຂັວນຫລົງມາ ຊິຫຍຸ້ງຍາກ ຊອກຫາໄກ່ນ້ອຍ ຜູກຂໍ່ຕໍ່ແຂນໃຫ້ໄດ໋.
ແມ່ນຕາມຄວາມທ່ານເວົ້າແທ້ໆ ຮັບປະກັນລ້ານເປີເຊັນເຕັມເລີຽ ວ່າບໍ່ແມ່ນຮູບ ຂອງ ຈອດສ໌ ວໍຊີງຕັນ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນພວກ ອາດຍາ ເຈົ້ານາຍ ນາຍພັນ ນາຍພົນ ຄນະຣັຖມົນຕຣີ ຄນະພັກ ຊີ້ນຳພັກ ແກນນຳພັກ ແລະຮາກຖານຂອງພັກ ພາກັນ ຄວັດໆ ເຄັ່ຽໆ ຊອກຫາ ຮູບ ທ່ານ Franklin, Jackson, Hamilton, Lincoln, Washington ເອົາຍັດລົງກະເປົາ (ເຊື່ອງໄວ້) ເຕັມ..... ອຸຍຸ ອະຍະ. ຢູ່ກະເປົ໊າ ລູກເມັຽ ເຈົ້ານາຍ ກ່າເຕັມ ແຕ່ຮູບ ທ່ານ Franklin ມັດເປັນປຸ້ມ ເປັນປຸ້ມໄວ້ຢູ່ (ຖ້າບໍ່ເຊື່ອຄວາມຂ້ອຍ ໄປຂໍຖາມເບີ່ງກະເປົາແຕ່ລະຄົນ ຂອງຄນະພັກ ທີ່ກຳລັງ ເຂົ້າກອງປະຊຸມ ລອງເບີ່ງດູ ຄັນບໍ່ເຫັນແຕ່ ຮູບທ່ານ Franklin "ຫົວກູດ" ໃບສີຂຽວໆ ເຕັມກັນ ອະຍະຢູ່) ຊ້ຳບໍ່ພໍ ພວກເຈົ້ານາຍພວກເພີ່ນ ຕ້ອງເອົາເຮັດ ເປັນໝອນ ນອນກອດ ນັ່ງອຸ້ມ ຮູບທ່ານ Franklin ຢູ່. (ຄັນຊິປະໄວ້ພັດຢ້ານຜູ່ອື່ນເຫັນ ຢ້ານລູກນ້ອງຊິເຫັນ ທັງຢ້ານເຂົາມາລັກ ກະພໍຊ່ຳນັ້ນ) ກະເລີຽ ລັກນອນ ກອດອຸ້ມໄວ້ ຕລອດຄືນ ມີແຕ່ຮູບ ທ່ານ Washington, ທ່ານ Franklin.
ເອ໊ ແປກເນາະ..... ຄືບໍ່ເຫັນກອດ ຄືບໍ່ເຫັນອຸ້ມ ຮູບທ່ານ ມາກສ໌ ແລະ ເລນິນ "ຜູ່ທີ່ພາຄວາມຜາສຸຂມາສູ່ປວງຊົນທັງໂລກ" ໄວ້. ຈັກຊິໄປກອດ ໄປອຸ້ມເຮັດຫຍັງ ຮູບ ຄົນອາເມລິກັນ. ຖ້າບໍ່ມັກ ຮູບຈຳນວນ ນີ້ແທ້ໆໃຫ້ສົ່ງ ມາໃຫ້ ຂພຈ ທັງໝົດເດີ "ຢ່າລືມບອກ ລຸງຄຳໄຕ ແດ່ ວ່າ: ສົ່ງເຂົາຄືນສາເທາະ ອັນຮູບ ຄົນອາເມລິກັນນັ້ນ ໜາ ພວກເຮົາຕ້ອງເກັບຮູບ ເລນິນນີ້ໄວ້ ມັນຈຶ່ງສົມກຽດວ່າ ພວກເຮົາ ເປັນ ຄອມມູນິດສ໌ ໂດຍແທ້". ຂພຈ ຈະອົດສາຮັບເອົາທັງໝົດ ເພາະ ຂພຈ ມັກແທ້ໆ (ຂະນາດ ຂພຈ ຢູ່ເຮືອນ ກ່າຍັງຢູ່ເຮືອນ ຂອງທ່ານ Washington ແທ້ໆ)
ຮພ
ຊງ
.