kutukan dalam injil , pemboktian secara èlmiyah.iku buwat kang gatho.
buwat sayanyah jalan mituju pamboktian adalah èlmiah.
èlmiah adalah buwat ngarti sasuwatu, tremasup bokti.
kalu bokti ditrima tanpo pamikiran èlmiah, maka iku sanget brebahaya.
jadi-é bisah .... takhayoooool baè.

pid , ané kamarèn liat pèlem tetapi nggak ngikutin secara èlmiyah.
disitu dibébérken kutukan dalam injil korang lebih taon 1400M trohadap
sungai nil nyang jadi mérah nyang disebabken cuaca sahénggo mengganggu
kahidupan apa kepribèn sampé serbuan belalang dari daèrah selatannya.

biso crito pid ?
.