ancaman KHUP Pasal 351 dan pasal 253 serta pasal 355 tentang penganiayaanMenurut KHUP Pasal 351
penganiayaan diganjar hukuman penjara dua tahun

Bila penganiayaan itu berakibat luka berat, dijatuhi hukuman penjara lima tahun

bila berakibat kematian dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun


Menurut Pasal 253
penganiayaan yang direncanakan diganjar hukuman empat tahun

bila berakibat luka berat diganjar hukuman tujuh tahun

sedangkan bila berakibat kematian dihukum sembilan tahun


Pasal 355
menyatakan bahwa penganiayaan berat yang direncanakan diganjar hukuman 12 tahun

sedangkan bila berakibat kematian diganjar hukuman 15 tahun.

--


website address : http://www.adriandw.com (about christian, jew and islam; history, knowledge, teaching and practice on life)
e - mail address : adriandw@xxxxxxxxxxxxxx
Cellphone/Mobile/Hand Phone : +62 816 705 818
World Church baptized me Saint John in 1985
World Church and World Synagogue acknowledged me as Messiah


.