words of wisdom from Nom Phaj...txhob cia noj siab qaib--peb hmoob coj siab Qaib coj los noj, ces peb
hmoob siab cias li miv miv lawm xwb
txhob cias siab Aub--Peb hmoob cias li tsi tsim txiaj li Aub lawm
thiab

http://www.youtube.com/watch?v=-ZRuZsI1H7M&feature=player_embedded

.