rau YTKmloog tag seb peb hmoob lub Gene United thiab Cooperating puas yuav
rov nrog muaj nawb... tsi tag li xwb, seb peb cov SCH kawm puas tau
dabtsi los ntawm tej Speech zoo li no...

http://www.youtube.com/watch?v=Ps5D1WM8i7E&feature=player_embedded

Born
.