Re: Hmoob christian tshuab lawv yaj qeej tuag!!!cov no mas vwmlawm tiag ov. raws li kuv pom thiab hnov mas cov coj vaj tswv yes xus mas ntshai tuag cov tom qab ho tshuab qeej ntau nruas rau kawg li. peb muaj ib tug kwv tij nws tsev neeg ces mus coj yesxus ntau zaus heev lawm. nws mus coj ib ntus muab yesxus lawb rov coj qub kev cai ib ntus ho muabpoj koob yoom txwv lawb rov mus coj yesxus nws yeej ua li ntawd lawm nta zaus txij tuaj txog usa no. hmoov tsis muaj nws ho mob cancer tau ob 3 xyoos nws mam tas lawm. thaum nws yuav tas nws kaw tau ib daim kabxev cia tias nws lub neej mas nws tyig rov tig rais nrog poj koob yaum txwv thiab yesxus lawm ntau zaus. yog nws tuag no ces jin jwv tij pab nta nws lub ntees Tkom ua txhua yam kev cai hmoobraws li poj ua tseg yawm ua cia TABSIS muaj ib yam mas kom txhob pub sawv daws ua. txhob QHUAB ke nws mus cuag poj cuag yawm lawm xwb. nws mus rov mus rais ntau zaus dhau lawm ntshe txaj muag mus ntsib cov pog yawg lawm thiab los cas nws ho tsis kam qhuab ke rau nws. xyov niag txiv plig nyob fabkis uas thaum tuaj qhia hmoob mus yesxus thaum tuag twb kom sawv daws ua hmoob kev cai rau. nyob fabkis tsis muaj hmoob coob paub tas kev cai dab qhuas qub thaum kawg lawv tseem yuav pib dav hlau rau hmoob nyob meskas mus pab. cov hmoob mus pab zaum ntawd yog hmoob wisconsin raws li kuv hnov. ntud txiv plig twb tseem yuav kom ua raws hmoob qub kev cai xyov ua cas peb tus kwvtij ho kom txhob qhuab ke rau nws. xyov yog nws tsis xav rov mus tim teb chaws blog uas yug nws los xyov lub ntsiab yog li cas nws kaw kab xev cia xwb tsis muaj neeg paub nws lub hom phiaj yam tseeb yog li cas lawm.

.