Re: Niamntawv Soob Lwj YangHais txog thaub Soob Lwj, kuv nco tau tias kuv pom nws ib zaug nyob ze
ntawd lub Tajlaj Loojceeb thiab lub tsev kawm ntaw Loojceeb. Sijhawm
ntawd, Kuv pom ib pab tibneeg li ntawm 4-7 leej nrog nws tham nyob
ntawm txojkev tsheb uas ncaim mus rau hauv lub tsev kawm ntawv
Loojceeb.
Kuv pom tibneeg ntsauv nws, ces kuv txawm mus saib thiab (as a curious
teen at the time). Mean while uacas Thaj Naiphoon Vajpov lawv (his
entourage and guards) happened to pass by --in car. Ces thaub Soob Lwj
txawm tsa tes nuv (li uas Plog nuv) Thaj Naiphoon
lawv. Thaum lawv dhau lawm ces thaub Sooblwj, kuv nco zoo, txawm hais
tias saib meb yus twb yog niam yog txiv los yus tseem tau tsa tes nuv
laiv. He said this in such a casual manner.

Kuv tsis paub tias thaub Soob Lwj educational background txog theem
twg tiag ua ntej nws declared ua niam ntawv hmoob. Puas muaj leej twg
paub maj?

Yog yuav xam li xabmaim ntawd xwb...puas yuav muaj ib tug hmoob txawj
ntawv txog theem siab uas yuav los siv tswv yim (only by himself) tsim
tau hmoob cov ntawv yam tsis muaj neeg sab nraum pab maj?

Raws li kuv xav xwb mas yog yus pheej tshaj tawm tias yus yog
saub...yog tus tsim niam ntawv rau hmoob li thaub Soog Lwj xwb mas,
kawg tuag (he is doomed sooner or later) thiaj tag.

Txoj kev yuav tsim ntaub ntawv rau ib haiv neeg siv (like the Hmong-
Latin created by French Missionaries) tsis yog sawv tom hav nyom tawm
los nawb. It takes skills, knowleges, and lots of years of
disciplines and many savant individuals coming together in order to
create something of this significant.

Nyob...nyob yus tawm tom hav nyom los xwb...tseem los tshaj tawm tias
yus yog saub hmoob thiab...so funny. Dag cov hmoob tsis paub tab...ces
yeej dag tau thiab nawb....tab sis yog dag cov hmoob paub tab ces luag
tias yus vwm xwb...ces yog yus tsis tseg ces tuag xwb...considering
the ongoing war in Laos at the time. In peace time, maybe.

Kuv ntseeg tias VP tsis lam cia li muab thaub Soob Lwj tua yam tsis
tau qhuab qhia kiag. VP yeej yuav tsum tau cheem thaub Soob Lwj lawm.
Twb muaj neeg posted hauv SCH tias VP coj thaub Soob Lwj los nyob
Loojceeb thiab cheem thaub mus rau qhov zoo kawg lawm. Tabsis thaub
Soob Lwj tsis tseg. Cov neeg uas nyob rau lub ntuj tshiab---
contemporary world---ces luag yeej paub tias thaub Soob Lwj yog:
1. neeg vwm; 2 agent of North Vietnam and Russia.

Lub sijhawm tsov rog lojX li ntawd, txawm yog leej twg ua nom los kawg
yuav tsum muab nws tshem tawm xwb las as.
.Relevant Pages

 • Re: Kev Koom Txheej tim UN lub 9/13/ mus txog 10/1/2010
  ... Peb leejtwg hais li cas los yeej yog ntawm nyias tus kheej li kev pom ... hais tias kom kuv ua, kuv los hais kom lwm tus ua, peb los xav thiab ... Kuv lub los twb tev thiab los mas. ... suab lawm kuv ntseeg tias lawv tseem tuav rawv lawv lub meej mom thiab ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Tuaj nrog peb sablaj thiab tsa nom
  ... Kuv niaj hnub hais rau lawv hais tias, yog yus muaj kev ... Tabsi kuv tsis tau kom lawv ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: vwm los yog mob dab tsi
  ... Tej lus kuv hais no yeej pom ntawm qhov muag lawm nawb,tsis yog kuv ... tias hais rau nej cov ua tub nawb tseg kiag txoj kev sam ... leeg tias 2 leeg zoo siab sign daim ntawv mas luag thiaj kam ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Tus tswv ntuj coj li hais no puas siv tau. Siab loj los me.
  ... hais tias, xibfwb, kuv yuav tsum ua yam twg zoo kuv thiaj tau txoj sia ... Yesxus teb hais tias, ua li cas koj nug kuv ... hluas ntawd rov nug Yesxus hais tias, ua li ais yog nqi twg. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: vwm los yog mob dab tsi
  ... Tej lus kuv hais no yeej pom ntawm qhov muag lawm nawb,tsis yog kuv ... tias hais rau nej cov ua tub nawb tseg kiag txoj kev sam ... leeg tias 2 leeg zoo siab sign daim ntawv mas luag thiaj kam ...
  (soc.culture.hmong)