Re: Hmoob cov movie Quaj Taug, Niam Txiv Sib Ntaus, Nrhiav Kev Tuag zoo rau qhov twg?Tij laug Yajtshajkoob,

Kuv saib mas zoo li koj cem cov neeg ua movies no mob zog lawm nawb.

Ib txhia neeg tsis txawj sib ceg lus phem, tseem xyaum kawm hauv lawv
cov movies los cem neeg, ua rau tej niam txiv poob kev sib hlub lawm
ntau. Lwm txoj kev zoo muaj ntau ua cas lub tswv yim mus twg lawm ho
tsis pom, khaws coj los ua qhia kom Hmoob txawj xyaum zoo, txawj sib
pab, ua cas ho tsis mus tej movies uas sib pab ciaj Vaj, sib pab ciaj
fuab tais, sib pab muaj teb chaws, sib pab tsis muaj neeg tuaj txov
txo tau, thiab tseem tshuav ntau yam......tej li hais no ua cas ho
tsiscoj los ua rau Hmoob kawm, tab mus mus ua tej naampaub, Naam qias
neeg, naam sib nrauj los rau cov Hmoob nyiam saib kawm, yog ib tug
qauv phem kawg.

Koj yuav tsum to taub tias lwm haiv neeg los ua movies yeej tsis hais
qhov tseeb,yeej txua ntxiv rau zaj dab neeg lawm.
Piv li lawv ua txog ntaus poj niam......peb hmoob yeej muaj cov ntaus
poj niam li ntawd tiag,tiam sis tsuas muaj 1% 1 leeg ntaus ces puas
tag nrho peb cov txiv neej lawm laid.

Muaj tej yam yeej pom lawv ua tau tshaj zog lawm los koj muab xav tias
yog movies ces yeej dag li ntawd.

qhov quaj taug.....yeej muaj nco neeg raug kev txom nyem li ntawd lawm
tiag-g,lawv ua tau thiaj muaj neeg saib ces quaj tag zog vim raug luag
lub neej ned.....peb hmoob nyuam qhuav nqis nram tiaj es los xyaum ua
xwb ces twb yog ua tau zoo kawg lawm........cov
Nplog,Thaib,Suav......etc xyov lawv twb ua tau ntau tiam lawv mam ua
tau zoo li ntawd xwb.......peb hmoob xyaum ntawm Thaib,Nplog,Suav
thiab indian ntag od qhov quaj taug naj......muaj tej zaj movie hmoob
kuv saib kuv tseem quaj-j thiab tiag.

Qhov kawm sib ceg: Tsis yog saib movie xwb os......kuv yeej tuaj kawm
tau ntau lo sib ceg hauv lub zos no thiab.......ua ib yam twg yeej
muaj yam zoo yam phem sib xyaw rau hauv.........koj ua tij txhob cem
luag kom ti nkaus txha nkaus.......yog cem li ntawd mas luag tag kev
cia siab lawm.

Sib ntsisb dua.

.