Re: So sad when we lost such good Hmong manOn Nov 6, 7:12 pm, social culture hmong <pov...@xxxxxxxxx> wrote:
Fort Hood rampage killing:

http://kstp.com/article/stories/s1237734.shtml?cat=1

Nrog tsev xyom cuab tu siab. Thov xa lo lus hmov tshua no mus rau nws
cov niam tub thiab tsev neeg.

HL
.