Re: Rau hlob phwvnyawjphwvnyawm awd, koj qhov me naj nub has kuas tuaj moog noj fawm tes ua
ntsuas dlaag hwv os kuv paub zoo tas koj yeej never show up le os, cav
xyoo taag lug nuav kuv tub tuaj txug kag ntawm koj tog tsev tub ua
txoj tsis kaam qha kuv lug saib koj es, ca xyoo tom ntej nuav saib
puas yuav rov tuaj txug tim ko dlua lawm ov.

On Aug 5, 6:17 pm, phwvnyawm <phwvnya...@xxxxxxxxx> wrote:
Yawgnom,

Oib...oib.....koj yeej ib txwm yog XF qhia ntawv tim yeej zos thoj nam
Vib Nais tuaj lawm los sad.......koj yog Xf no tsis tau txhais hais
tias yog XF hauv church nad........kuv yog ib tug neeg qhia cov tshwj
kab txhoov nqaij tim church pam tuag xwb.Lawv twb hu kuv ua XF
nad.......koj nug txog muag zaub.

Cas nej cov ua tij yuav zais siab tas npaum tsi qhia rau peb nrog nej
ua li maj. Tos nej cov ua tij tsi khoom mus ua kamias li yog li no nej.

Kev lag luam mas kuv yeej tsis zais kiag li nawb......tab sis nrog
ntawm tus tib neeg nws txoj hmoo nad.......peb cov muag-g zaub muaj
txog 20-30 yim neeg diam tiam sis ib cov kuj poob peev tag lawm.

Kuv twb hais rau hauv no rau sawv daws txhua-ua tus tias kev yuav kom
muaj nyiaj thiab zoo lag luag ces yog YUAV TSEV tam sim no no ned.Qhov
no koj ua thiaj tsis poob peev nawb.Kuv tsis xa dag li cov mus tu
qaib,ua teb.......cov hmoob nyob qaum teb khiav rov ntwg los ua teb
rau Fresno poob peev tag vim txoj kev hnov luag tham xwbcia li los ua
teb ntag lauj.

Yog koj xav-v ua teb zaub muag no ces koj yuav tau mus nrog cov farmer
tham coob tus me ntsis,muaj ib txhia lawv kuj hais qhov tseeb,muaj ib
txhia lawv kuj ntxias kom koj poob nrog lawv txoj kev txom nyem.Tus
neeg ua teb zaub yuav tsum qhuag tiag-g nawb.Ntuj tsis tau kaj yus
yeej nyob tom teb lawm,tsaus ntuj ib tag hmo mam los txog tsev,muaj
tej tus mus muag zaub,tsav luv los ntxeev tuag lawm los muaj.

Faj...aw,

Thaum twg koj thiab kuv mam tau haus tea ua ke maj? Yawg Phiaj zeb
sais kuv twb tau tuav yawg tes 2-3 zaug lawm yawg yeej tsis paub hais
tias kuv yog leej twg li.Koj mas yeej ntev kawg lawm nawb tsis tau-au
tuav koj tes........wb yuav tau teem mus noj fawm ib zaug ua ke.

.Relevant Pages

 • Re: Lub Siab Phem
  ... tshuav ib qhov miv miv ua kuv yuav qhia koj mas, yog koj yog cov neeg ... koj yuav tau ua zoo tej lub caij es muab dov ... koj tsi pom kuv los tso dag tso luag rau Xej xwb los qhov post ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Pro-communist had killed another Hmong leader in Thailand.
  ... kuv tev kiag kuv lub ... Txawm yog tus Lao PDR Government los kuv yeej tsis ntshai, ... other race from the UN los kuv yeej yuav tham kom tau yuav li nawb. ... Txawm tus txiv Hmoob yuav zoo nraug npaum li cas los lub niag siab phem ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: why do some people get detained?
  ... tamsim no kuv tsi tau tau nyiaj noj os...LOL! ... tabsi, kuv yog haivneeg hmoob lawm, txhua tus hmoob ua los raug txim li ... tus hmoob kuv paub thiab tsi paub los, ... yuav ua yam dabtsi rau kom lawv zoo thiab cawm lawv txoj kev tsimtxom, ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: To Vaj Nom - Lub rooj sib tham nyob Fresno....
  ... tus yuav hais li cas los tau. ... daws tuaj rau hauv Wausau rau lub tim 21 yuav los tom ntej nov mas yog ... xeeb tawm ntawm Hmoob lub xwb pwg yog thawj kauj ruam xwb. ... ntawv no ces xa tuaj rau kuv attention Poj Koob Yawm Ntxwv. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: To Vaj Nom - Lub rooj sib tham nyob Fresno....
  ... tus yuav hais li cas los tau. ... daws tuaj rau hauv Wausau rau lub tim 21 yuav los tom ntej nov mas yog ... xeeb tawm ntawm Hmoob lub xwb pwg yog thawj kauj ruam xwb. ... ntawv no ces xa tuaj rau kuv attention Poj Koob Yawm Ntxwv. ...
  (soc.culture.hmong)