Re: Rau hlob phwvnyawjphwvnyawm awd, koj qhov me naj nub has kuas tuaj moog noj fawm tes ua
ntsuas dlaag hwv os kuv paub zoo tas koj yeej never show up le os, cav
xyoo taag lug nuav kuv tub tuaj txug kag ntawm koj tog tsev tub ua
txoj tsis kaam qha kuv lug saib koj es, ca xyoo tom ntej nuav saib
puas yuav rov tuaj txug tim ko dlua lawm ov.

On Aug 5, 6:17 pm, phwvnyawm <phwvnya...@xxxxxxxxx> wrote:
Yawgnom,

Oib...oib.....koj yeej ib txwm yog XF qhia ntawv tim yeej zos thoj nam
Vib Nais tuaj lawm los sad.......koj yog Xf no tsis tau txhais hais
tias yog XF hauv church nad........kuv yog ib tug neeg qhia cov tshwj
kab txhoov nqaij tim church pam tuag xwb.Lawv twb hu kuv ua XF
nad.......koj nug txog muag zaub.

Cas nej cov ua tij yuav zais siab tas npaum tsi qhia rau peb nrog nej
ua li maj. Tos nej cov ua tij tsi khoom mus ua kamias li yog li no nej.

Kev lag luam mas kuv yeej tsis zais kiag li nawb......tab sis nrog
ntawm tus tib neeg nws txoj hmoo nad.......peb cov muag-g zaub muaj
txog 20-30 yim neeg diam tiam sis ib cov kuj poob peev tag lawm.

Kuv twb hais rau hauv no rau sawv daws txhua-ua tus tias kev yuav kom
muaj nyiaj thiab zoo lag luag ces yog YUAV TSEV tam sim no no ned.Qhov
no koj ua thiaj tsis poob peev nawb.Kuv tsis xa dag li cov mus tu
qaib,ua teb.......cov hmoob nyob qaum teb khiav rov ntwg los ua teb
rau Fresno poob peev tag vim txoj kev hnov luag tham xwbcia li los ua
teb ntag lauj.

Yog koj xav-v ua teb zaub muag no ces koj yuav tau mus nrog cov farmer
tham coob tus me ntsis,muaj ib txhia lawv kuj hais qhov tseeb,muaj ib
txhia lawv kuj ntxias kom koj poob nrog lawv txoj kev txom nyem.Tus
neeg ua teb zaub yuav tsum qhuag tiag-g nawb.Ntuj tsis tau kaj yus
yeej nyob tom teb lawm,tsaus ntuj ib tag hmo mam los txog tsev,muaj
tej tus mus muag zaub,tsav luv los ntxeev tuag lawm los muaj.

Faj...aw,

Thaum twg koj thiab kuv mam tau haus tea ua ke maj? Yawg Phiaj zeb
sais kuv twb tau tuav yawg tes 2-3 zaug lawm yawg yeej tsis paub hais
tias kuv yog leej twg li.Koj mas yeej ntev kawg lawm nawb tsis tau-au
tuav koj tes........wb yuav tau teem mus noj fawm ib zaug ua ke.

.