Re: Can Hmong Politician be this HONORABLE?Txaw_Lem,

koj tsi txhob txawj txawj lem pev, lem nrav, lem tov, lem mus, lem los
lino nawb...tsam ib me ntsi kuv me npawg Vimhlub tuaj muab koj ua sab
kiag nawb....LOLz@Zhen.

koj cov reasons thiab cases support yeej muaj txaus lawm nawb, yeej
muaj tiag li koj tau hais los saum no tiag, kuv pom li koj thiab yeej
qhua koj cov ntsiab lus ua muaj timkhawv zoo.

nco ntsoov tias ib cov neeg ua nws pheej xub xub pib volunteer, thaum
ua tham tsi tau tag ntawd...tseem zoo li kuv me npawg Vimhlub lawv
qhabnab no xwb ned...es koj tsi hais los zoo li yuav nchuav tiag tiag,
koj hais los--yog neej yog tsav--lawm npawg tiag tiag. vim peb hmoob
tseem tsawg thiab sibtxheeb sibze dhau npaum li no lawm--ces yog nyob
tim ntsej tim muag kiag ces tsi zoo muab twm rau tua kom nrov phoos li
hauv SCH no li aws. thaum no, cov neeg nkagsiab thiab paubtab ces
luag zamkev deb deb lawm xwb--cias cov plhommoj thiab .....los nres ua
lawm xwb. tsi tag li los peb haivneeg hmoob no tseem coj lub sab miv
miv li MT hais thiab, dhau li ntawd--thiaj li ua rau peb sawv tsi tau
ib kaujruam li aws.

qhov no, yog ib qhov ua peb tseem nyob deb heev ntawm txoj kev vammeej
thiab kev coj noj coj ua, los yog leadership tiag tiag. peb lub
yimtxwv ua leadership ces yog lam ua kom tau lub npe xwb---peb tus
xeebceem losyog cwjpwm thiab lub vision tseem nyob ntiav heev.

ua tsaug rau koj cov points nawb Txawm_lem.

Born2beHmong


On Jul 3, 9:14 am, Txaw_Lem <txawj_...@xxxxxxxxx> wrote:
Vim thiab cov PY awd!

Cov Hmoob twg yog cov zoo...nyob rau Fresno es lam yog cov nom loj li
Al thiab Norm nkawv los cas cov non-profit xwb es twb yuav sib tua na
hais txog sib txeeb ua nom Hmoob  xwb na.  It is the same in MN for
the non-profit org(s) yeej muaj problem ib yam li thiab.  Nej pom lawv
qhov saga awhile back ua neeg tua Lao Family lub office and VP tus tub
lub tsev kubnyiab.

Cov Coj li DYD, Lee Teng and VP lawv los lawv yeej muaj lawv qhov
issue twb tsis kam los hais ib lus li Norm rau cov pejxeem kom
sawvdaws ua ib ke.  Cov ua haus lwm rau sab human rights los yeej zoo
ib yam li thiab...cov no los yeej tsis nov hais ib los lus kom
sawvdaws los ua ib ke li.  Kuv muaj kuv ib pab tim DD…koj muaj koj ib
pab tim DD.

Nyob rau WI kiag xwb kuv twb pom happened rau Green Bay lub non-profit
ua nws plam kiag...Oshkosh lub los plam kiag..Madison lub los tseem
sibfoob sibfood thiab yeej tsis kam los hais lus ua kes li lawm.

Yog li cov Hmoob zoo duas qhov twg tam li lawm!!!!

MT...
Cov nyuag ua heev heev ces txawm yog cov nyuag hmoob ua twb txawj lus
nplog tim ub tuag lawm la mas...cov nyob li thaum 40 xyoos rov sov.

Peb cov hluas ua tsis nyiam mloog kwvtxiaj thiab nkauj nplog lawm mas
tiaj li pauv tau nawb...

TxawjLem-

.