Re: Ua tshoob tsi pub pe.Hmong-Lao-- ua li kuv twb tau hais los lawm. peb nyob raws society.
peb lub neej evolved lawm. leej twg yuav ua li cas los xij. tab sis
nyob li ntawm peb pawg kwv tij ces peb yeej pauv ntau lawm nawb.
tshoob kos thiab tej nteev tuag no peb yeej pauv ntau lawm. ntau yam
tsis zoo peb yeej muab tso pov tseg lawm.

kuv xav nug nej li no xwb.

1. nej nyiam cov yus mus txog yog yus tsis tsab luam yeeb thiab txawm
tsab los tsab tsis txua rau tej me nyuam yaus ces mag nplua nyiaj kiag
xwb ntag los nej nyiam cov tsis tsab los yeej tsis txaum dab tsi no
mas?
2. nej nyiam cov yus mus txog es yus tub tub tsis pe txhua tus ntag
ces mag plua nyiaj kiag xwb ntag los nej nyiam cov tsis pe li los yeej
tsis txhaum dab tsi li no mas?
3. nej nyiam cov yus mus txog es lawv rho cawv iab coj los txhaus yus
tus tub (nraug vaum) ua nws tau muab thiaj los tsev lawm xwb los nej
nyiam cov yus mus txog ces haus khob nyuag puav beer ua kev cai kom
rooj tshoob meej xwb mas?
.