Um!!!!! txiv neej zoo tag lawm tiag tiag lau........Cov nus thiab viv ncau,

Lub weekend no kuv mam rov tau ntisb cov qub phooj ywg, kuv nrog lawv
tham pem ua si li 3 hours. Cov viv ncau ces tham kev tu siab hais
txog txiv neej muab lawv dag, dag ua rau lawv ruam tag, tiam sis tseem
tsis tau tag txoj kev cia siab qhov yuav ua kom txiv neej hlub lawv
zog ntxiv.

Ho cov txiv neej ces tham tus siab nrho tias kev zoo yuav coj kom poj
niam hlub ces tag lawm, yeej tsis paub coj mus ntxiv lawm. Qhov lawv
tshuav ces yog dag kom poj niam pua hlwb thiab huaj cheej es lawv
thiaj li zoo mus kom deb, deb li deb tau seb ho puas npleem mus rau
cov me ntxais mo, mo nyob puag tim Laos lawm xwb.

Ua li ne nej ho xav li cas xwb?
.Relevant Pages

 • Re: Fresno, the city of 430,000 had the highest concentration of poverty in the nation.
  ... koj puas nyiam cov lus "dag" no? ... peb cov hmoob nyob hauv fresno feem coob yog tib co neeg ... tab sis lawv ua liaj ua teb muag thiab lawv tseem tau txais ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Nkauj Hmoob dejdawb ntsimnyiam, tabsi cov hmoob feemntau tsis ntsimhlub
  ... ntsim hlub, cov hluas Hmoob los kuj zoo nyiam, tabsi cov neeg nyob ... Dejdawb feemcoob tsis tsimnyog pab li. ... TIJLAUG.......TSAM KOJ HNUB SIS KOJ POM LAWV COV ME NTXHAIS ZOO ZOO ... yeej hlub lawv kawg hauv lub siab lub ntsws, ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Good News and Bad News for Hmoob Dej Dawb
  ... tau tej kas moos ntawd ces xuas loo lawv cov noob qes xwb ces kawg lawv ... Koj kav tsij muab kom tau Hmoob 18X ib co pov thawj uas muaj lawv lub ... Thiab muab kom tau cov ntsiab lus uas lawv siv ... Luag muaj luag tus agent yuav ua haujlwm rau koj lawm. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Respond to Dej Tshiabs questions
  ... Ua tsaug rau koj qhov account! ... yawg Zoov Laj Xyooj thiab nws cov pej xeem. ... Li ntawd ntag lawv thiaj li fit quiet well rau qhov definition ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Hmoob DD tau zoo kawg
  ... tias cov cia mas yuav tau mus txawv teb chaws, ces cov kub xaj mas zoo ... kom txog hnub lawv tuag tas thiaj mam tso tseg. ... yog peb tsis hnov tej xov xwm hais txog Chue Chou Tchang lawv ... Human Rights thiab lawv tus UN Hmoob nyob khov kho tim New York. ...
  (soc.culture.hmong)