Um!!!!! txiv neej zoo tag lawm tiag tiag lau........Cov nus thiab viv ncau,

Lub weekend no kuv mam rov tau ntisb cov qub phooj ywg, kuv nrog lawv
tham pem ua si li 3 hours. Cov viv ncau ces tham kev tu siab hais
txog txiv neej muab lawv dag, dag ua rau lawv ruam tag, tiam sis tseem
tsis tau tag txoj kev cia siab qhov yuav ua kom txiv neej hlub lawv
zog ntxiv.

Ho cov txiv neej ces tham tus siab nrho tias kev zoo yuav coj kom poj
niam hlub ces tag lawm, yeej tsis paub coj mus ntxiv lawm. Qhov lawv
tshuav ces yog dag kom poj niam pua hlwb thiab huaj cheej es lawv
thiaj li zoo mus kom deb, deb li deb tau seb ho puas npleem mus rau
cov me ntxais mo, mo nyob puag tim Laos lawm xwb.

Ua li ne nej ho xav li cas xwb?
.