Xov tooj cua hmoob thoob qab ntujKuv tau mloog xov tooj cua hmoob thoob qab ntuj thiab lawv sib tham
nrog hmoob congess mas kuv pom tias lawm yuav tsim ib qhov kev sib
tawg rau peb hmoob ntxiv thiab lauj. Lawv hais tias nplog yog tus yeej
tawm tsam peb haiv hmoob tsi yog cov lpdr xwb tiamsis thaum ub tib
yam. Ua ntej xyoo 1975 los nplog tseem tso bomb rau hmoob lubtsev teev
ntuj ua rau vaj tse ya tas nrho tim hay khib nees. Yog li nplog yuav
tsum tau ris lub txim xwb xwb li tsi hais cov nom communist xwb
tiamsis nom nplog tas txhua tus. Lawv yuav muab txhua yam no foob rau
UN kom muab lub txim rau nplog.

Qhov kuv pom tias yuav muaj teeb meem mas vim yog tso bomb rau rau
tsev teev ntuj yog VP kom tso tsi yog nplog tso. Thaum lawv muab qhov
no foob rau UN cais luag yuav taug saib yog li cas. Thaum ntawm nplog
yuav hais tias qhov tso bomb ntawm yog VP tso tsi yog nplog tso. Thaum
ntawm cais yuav muaj kev cov nyom ntawm hmoob vp thiab hmoob congress
yam daws tsi tau li.

Qhov thib ob mas lawv hais tias peb tsi yog hmoob tiamsis peb yog miao
mas thiaj sib koom tas nrho tau hmoob nplog, thiab miao suav, nyab
laj, thaib tibsis. Qhov no los yuav txhaum VP thiab DYD ob tus vim ob
tus yog thawj b tus kom muab hmoob lub npe hloov miao mus ua hmoob
thiab promote rau ntiajteb kom hu peb ua hmoob.


Hmoob cov coj yuav muab hmoob du mus du los kom tawg tas li lauj zaum
no naj.
.