Re: Chaw Npluav Cos ChimYawg Sib thiab Pog Zhen aw!

Can we all get along? Yeej paub tias txiv neej ces yeej txawv txuas
kua, ho poj niam ces yeej txawj txia kua yog thaum ua....ntawm mas.
Tab sis qhov ntawm yog los tsim noob neej xwb nav!! Ab yab, cannot
live without it and cannot live with it...yod!

.