Re: poj nrauj paum loj thiab xu siabOn Sep 28, 9:58 am, kwv...@xxxxxxx wrote:
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.


Kwv es

Koj tseem hais li ko, poj nrauj nim yuav paub txaj muag naj. Cia kuv
tham ib qhov tseem haib tshaj qhov koj hais thiab os.

Muaj ib tus poj nrauuj, nws twb rau txiv ob zaug lawm. Thawj tus yog
nrauj tim Thaibteb, tus tom qab yog nrauj teb chaws America no. Nws
muaj 3 tus me nyuam. Tus tub khiav mus ua laib lawm tsi los tsev, tus
ntxhais hlob mus yuav txiv lawm. Tshuav tus ntxhais yau muaj li 3-4
xyoo nrog nws nyob. Tus nxthai no tab tom kawm preschool li 3-4 teev
tuaj ib hnub.

Muaj ib zaug kuv xav tias nws tus menyiam ntxhais mus school lawm no,
kuv mus txog cas tus menyuam tsi mus school, rau qhov hnub ntawm tus
nai khu tsi nyob lawm no. Tus ntxhais ntawm nws ua nws si ntawm chaws
nyob ho kuv muab niag pog xa sau rooj sofa thiab muab nws caws ceg xa
mas nyob niag menyuam ntawm los saib wb sib ua ces nws luag luag xwb.
Wb cia li sib ua rau nws saib li, niag pog hais tias nws yeej sib ua
rau nws niag ntxhais saib ntau zaug lawm no as.

Muaj ib zaug cais kuv mus hauj lwm los cais kuv ncaj kha mus saib niag
pog cais niag pog thiab nws niag txhais thiab peb 3 leeg mus pw saum
txaj. Kuv muab niag pog txiag ho niag ntxhais cev tshoj los saib saib
wb cais nws luag luag xwb. Kuv xav tias tus ntxhais no loj mas nws
yuav ua niam ntiav heev lauj.

.Relevant Pages

 • Re: poj nrauj paum loj thiab xu siab
  ... kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj ... nws twb rau txiv ob zaug lawm. ... Muaj ib zaug kuv xav tias nws tus menyiam ntxhais mus school lawm no, ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Lo Cha Thao
  ... Leej twg ntxov txiav txim siab tawm ces tus ntawd ntxov dim kev txom ... Muaj cov kwvtij ntau leej yeej kom kuv nrog luag ua txij tog ... kuv tsis xum ... nws txiv yeej nyob ib hnub hauv tsev tsis tau tawm ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Bamboo Housing Project, April 2007.
  ... qhov no yog qhov tseem ceeb. ... nyuam tib neeg muaj kev cia siab. ... yam, tab si, zoo li tus dej mekong, koj tej dej num ntws twb ywm. ... mentsis nyiaj pub kuv tus muam Laura nawb, kuv hlub nws heev, vim tias ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re-Post
  ... Tus Sau: Tsu Yaj ... Lub luag hauj lwm koj tuav rawv thaum twg mam tsis muaj tus quab ... Tus duab ntawm tus hluas no khi kiag saum kuv ... Nws ntsia rau ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Mej leej twg puas paub cov bojyaig nuav hab?
  ... Hnub i koj coj qhov website no tuaj qhia peb tag, kuv mus saib no pom ... tseem muaj ob peb tug txhais hluas siv tib tug e-mail adress thiab. ... tau nrog tus neeg hauv daim duab tham as. ... nws pab tso thiab muab nws tus email rau xwb. ...
  (soc.culture.hmong)